Nader Bekeken

Boekhouder of filantroop?

NBdecember2008

december 2004
jaargang 11, nr 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:
F.J. Bijzet
Boekhouder of filantroop?
Klopt de beeldspraak van God als boekhouder of als filantroop? Wij staan bij Hem in de schuld. Daar moet volledig voor betaald worden. Maar God scheldt ons de schuld kwijt. Doordat zijn Zoon borg voor ons staat en alle schuld overneemt. Bij het laatste oordeel zullen de boeken opengaan. Dan zal blijken dat God, juist doordat hij de boeken bijhield, de grootste filantroop aller tijden is.

Lees meer...

Grote woorden

NB2004-4

april 2004
jaargang 11, nr 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H. van den Berg
Grote woorden
Met Christus zijn we gestorven, met Hem zullen we leven. Dat zien we in de doop. Je wordt ondergedompeld, en als je niet vlug bovenkomt, is het te laat. Door de doop ben je dood voor de zonde geworden. Die zonde heeft geen recht meer op je. Je kunt verder: dood voor de zonde, levend voor God. De Geest wil ons tot levende leden van Christus maken.

Lees meer...

Bedroeft de Heilige Geest niet!

NBdecember2008

november 2004
jaargang 11, nr 11

Download dit nummer 

Schriftlicht:
J.L. Beuving
Bedroeft de Heilige Geest niet!
Wij kunnen de Geest van God bedroeven, dat wil zeggen dat we door onze zonden Gods toorn oproepen. Ons onheilig leven gaat tegen Gods bedoeling in, tegen het doel waarvoor God zijn Woord en Geest geeft. De gave van de Geest is de garantie van Gods verkiezende liefde. Wie die liefde geringschat, moet zich niet verbazen over een gebrek aan geloofsblijdschap.

Lees meer...

Dodelijke ernst

NB2004-3

maart 2004
jaargang 11, nr 3

Download dit nummer 

Schriftlicht:
G. Kwakkel
Dodelijke ernst
Als je Hosea 6:4-6 leest, lijkt het of God wel nadrukkelijk liefde vraagt van zijn volk, maar zelf overkomt als meedogenloos en hard. In de verzen ervoor zien we dat de Israëlieten elkaar oproepen om de Here weer te dienen. Is dit niet tegenstrijdig?

Lees meer...

Een mens-in-Christus

NBdecember2008

september 2004
jaargang 11, nr 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H. Geertsma
Een mens-in-Christus
Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Dat betekent dat je een nieuwe mens geworden bent. Je bent vrij en thuisgekomen als de verloren zoon. Je bent een ander mens voor God: begenadigd mag je steeds opnieuw beginnen. Je bent ook een ander mens voor je medechristenen. Paulus laat zien hoe we elkaar moeten beoordelen: leren kijken met de ogen van God.

Lees meer...

Christusprediking

NB2004-2

februari 2004
jaargang 11, nr 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. Heemskerk
Christusprediking: niet eerder dan op zijn tijd!
Jezus genas zieken, maar verbood hun Hem bekend te maken. Waarom mocht dat niet? Hij is de Knecht van de Here. Hij heeft zijn eigen werkstijl. Hij is uit op redding, doordat Hijzelf de inhoud van het Evangelie is.

Lees meer...

A2 + B2 = C2

NBdecember2008

juli/augustus 2004
jaargang 11, nr 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:
R. van der Wolf
A2 + B2 = C2
Pythagoras en Haggaï waren tijdgenoten. De terugkeer van de ballingen vindt plaats in een periode waarin leerscholen van logica en rede een belangrijke rol speelden. Een tijd van verlichting en veel overeenkomsten met onze tijd. Het teruggekeerde volk wordt door de profeet Haggaï bemoedigd om het leven en met name het kerkelijk leven weer op te pakken. De Here zegt immers: Ik ben met u! Dat is zo zeker als de stelling van Pythagoras.

Lees meer...

Ons leven en Romeinen 7

NB2004-1

januari 2004
jaargang 11, nr 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Ons leven en Romeinen 7
Ik wil wel het goede, maar het kwade is bij mij aanwezig. Schreef Paulus deze woorden in de tijd voor of na zijn bekering? Duidelijk wordt dat het gaat om Paulus’ ervaring als christen. En dat is van belang voor onze kijk op de onbekeerde mens en voor de kijk op ons christenleven. Bij deze uitleg komen ook de andere opvattingen onder de aandacht.

 

Lees meer...

Kerk-zijn na Pinksteren

NB2004-6

juni 2004
jaargang 11, nr 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P.K. Meijer
Kerk-zijn na Pinksteren: leven uit de Geest van samenbinding
In Handelingen 4:32-37 schrijft Lucas een schets over het gemeenteleven. Hij geeft geen totaalbeeld van de situatie toen, maar een beschrijving vanuit concrete voorvallen. Allen werden vervuld met de Heilige Geest: dat laat zien dat er samenbinding en eenheid in de Geest was. De Geest werkt in de gemeente! In het Oude Testament is dat al te zien (Deut. 24) en ook wij, gemeente na Pinksteren, mogen leven uit de Geest van samenbinding.

Lees meer...

Vuur en hamer

NBdecember2008

oktober 2004
jaargang 11, nr 10

Download dit nummer 

Schriftlicht:
A. Bas
Vuur en hamer
Oktober 2004, dat roept twee woorden bij je op: Luther en Nieuwe Bijbelvertaling. Luther zei op de Rijksdag te Worms, dat hij zou blijven bij het Woord van God. Die houding wordt ook ons opgedragen, en wel heel duidelijk in Jeremia 23:9-32. In Jeremia’s dagen leefde men met valse profetie en in valse gerustheid. De profeet moest het volk confronteren met hun zonde en oproepen tot bekering. Dat is een woord ook voor onze tijd!

Lees meer...

De hemelkoning, bron van licht en leven

NB2004-5

mei 2004
jaargang 11, nr 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:
C. van den Berg
De hemelkoning, bron van licht en leven
Johannes mocht in Openbaring 4 de hemel zien. Hij zag de troon en de Koning. Het is een bijzonder indrukwekkend gezicht. Johannes moest het voor ons beschrijven. Wij mogen die Koning eren en Hem loven. Maar: willen we dat?

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer