Nader Bekeken

Kerk-zijn na Pinksteren

NB2004-6

juni 2004
jaargang 11, nr 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P.K. Meijer
Kerk-zijn na Pinksteren: leven uit de Geest van samenbinding
In Handelingen 4:32-37 schrijft Lucas een schets over het gemeenteleven. Hij geeft geen totaalbeeld van de situatie toen, maar een beschrijving vanuit concrete voorvallen. Allen werden vervuld met de Heilige Geest: dat laat zien dat er samenbinding en eenheid in de Geest was. De Geest werkt in de gemeente! In het Oude Testament is dat al te zien (Deut. 24) en ook wij, gemeente na Pinksteren, mogen leven uit de Geest van samenbinding.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Regeltjes
In ons kerkelijk leven hoor je nogal eens min of meer smalend spreken over die ‘regeltjes’. Zijn regels in de kerk wel nodig? In de gemeente van Christus behoort alles in goede orde te gebeuren. Het stellen en handhaven van regels is een geestelijke zaak, maar daar is wel eensgezindheid bij nodig.

Hersteld hervormd
De nieuwe Protestantse Kerk Nederland is er. Een deel van de hervormd-gereformeerden zet de Nederlandse Hervormde Kerk voort onder de naam Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk. Die gang van zaken roept gemengde gevoelens op.

Kerkelijk relativisme
Bij de jubileumviering van de universiteit in Kampen, en bijvoorbeeld ook bij het stadsgebed in Amersfoort is kerkelijk relativisme te constateren. Echter, de brochure Dankbaar gereformeerd van de hand van br. W. Nieboer (via internet beschikbaar) kun je een effectief hulpmiddel daartegen noemen.

Thema:
J.W. van der Jagt
De kleinen met de groten
De kinderen delen met de volwassenen in de zegen van God en zijn verbond. De doperse gedachte leert anders en dat is ook te zien in het herlevende doperdom van onze tijd. Het woordpaar ‘kleinen en groten’ komt op meerdere plaatsen in de Bijbel voor en het is duidelijk dat dan de totaliteit van de aanwezige mensen bedoeld wordt.

Column:
R.Th. Pos
Krachtige gebeden?
De praktijk van ons bidden laat zien dat hierin niet onze sterkste kant ligt. Anderzijds is er een behoefte aan krachtige gebeden. Maar dit slaat vaak door naar methodes om ‘effectief’ te bidden, alsof dat meer invloed zou hebben…

Rondblik:
G.J. Schutte
Islam en onderwijs
Binnen het Nederlandse onderwijs is er vooral in de grote steden een tweedeling te constateren in ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen. In veel politieke en maatschappelijke discussies is te zien dat dit moet veranderen: allochtone leerlingen moeten verdeeld worden over de verschillende scholen en desnoods moet de vrijheid van onderwijs dan maar opgegeven worden.

Rondblik:
W. Hoksbergen
Adaptief onderwijs: kansen voor gereformeerde scholen
In adaptief onderwijs wordt het onderwijs afgestemd op wat het kind nodig heeft. Al liggen hier oorspronkelijk humanistische gedachten aan ten grondslag, gereformeerde scholen kunnen er ook hun winst mee doen. Vandaar dat GH en GPC het project ‘Anders Adaptief’, opgezet hebben.

Gemeentebreed:
F.J. Bijzet
Geroepen of geregeld?
Enige overwegingen over beroepen worden of zelf ‘solliciteren’. Een predikant regelt niet zelf een beroep, maar dient af te wachten of hij beroepen wordt. Dan pas wordt het in overweging nemen van dat beroep zijn verantwoordelijkheid.

Boek van de maand:
A.N. Hendriks
Een actueel boek over de Heilige Geest
Onlangs verscheen het boek Meer dan genoeg, van de hand van Hans van Benthem e.a. (uitg. De Vuurbaak, Barneveld). Hierin bespreken zeven auteurs uit GKv en CGK verschillende thema’s die te maken hebben met het verlangen naar meer van de Geest. Charismatisch denken dreigt scheiding te maken tussen christenen. Het verlangen naar meer van de Geest op zich is legitiem, maar het gaat erom wat ermee bedoeld wordt.

Gedicht:
Vader, Anton Korteweg. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Gereformeerd baptisme? (2)
In De Wekker schreef prof. dr. W. van ’t Spijker opnieuw over de invloed van het baptisme op gereformeerden. Vooral over de manier waarop ds. Bottenbley in Drachten aankijkt tegen de gereformeerde leer over de doop.

Het ND en de hypes
Aldwin Geluk schreef in Het Katern van het ND over de hypegevoeligheid van christelijk Nederland en zet daar enkele flinke vraagtekens bij.

Geen tijd…
Heerco Walinga schreef een column in het Gereformeerd kerkblad voor Overijssel enz. over allerlei zaken waar men het in onze kerken druk mee heeft, zoadat er geen tijd over lijkt te zijn voor het leven bij de Here.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer