Nader Bekeken

Grote woorden

NB2004-4

april 2004
jaargang 11, nr 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H. van den Berg
Grote woorden
Met Christus zijn we gestorven, met Hem zullen we leven. Dat zien we in de doop. Je wordt ondergedompeld, en als je niet vlug bovenkomt, is het te laat. Door de doop ben je dood voor de zonde geworden. Die zonde heeft geen recht meer op je. Je kunt verder: dood voor de zonde, levend voor God. De Geest wil ons tot levende leden van Christus maken.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
The Passion
De film ‘The Passion of The Christ’ is een hype aan het worden en onderwerp van veel discussie. Ook in de pers. Voors en tegens worden tegen elkaar uitgewisseld. Het tweede gebod wordt aangehaald, anderzijds wordt geopperd dat de film een goed evangelisatiemiddel is. Maar kan dat: de Christus naspelen?

Thema:
A.N. Hendriks
Verzoekingen
Wat zegt de Schrift over verzoeking? Heeft God ook de hand in onze aanvechtingen? Hoe zit het met beproeving, verzoeking, verleiding? Kunnen wij ons weerbaar opstellen, weerstand bieden? Vragen op dit gebied, die voor velen herkenbaar zijn, komen in dit artikel onder de aandacht.

Column:
R.Th. Pos
Tweederangs christen
Bij alle onvrede die er is in de kerk, kun je toch tevreden zijn. Al wordt er dan misschien tegen je aangekeken alsof je een tweederangs christen zou zijn.

Rondblik:
A. van Leeuwen
Gekozen burgemeester kritisch ontvangen
Er is nogal wat kritiek gekomen op de notitie over de gekozen burgemeester. Doorvoering ervan zal verstrekkende gevolgen hebben. De kritiek van de verschillende politieke partijen is niet eenduidig.

Rondblik:
H. Drost
Visverwerking - een opvangtraject
Zending en evangelisatie worden vergeleken met visvangst. Wat gebeurt er met de vangst? Hoe wezenlijk is de gemeente voor nieuwkomers? Stefan Paas schreef hierover het boek De Werkers van het laatste uur.

A.N. Hendriks
Bezinning rond de ambten
Op de ambtsdragersdag die eind 2003 gehouden is, is gesproken over een nieuwe, beter op deze tijd aansluitende opzet van het ambt. Naar aanleiding van de lezingen die op die dag gehouden zijn, wordt een aantal opmerkingen gemaakt.

Gemeentebreed:
P. Niemeijer
Wat dunkt u van genezers?
Aan T.B. Joshua en Jan Zijlstra worden spectaculaire genezingen toegedicht. Kort worden enkele kanttekeningen gemaakt ten aanzien van gebedsgenezing; ook worden vergelijkingen getrokken met wat de Bijbel zegt over genezing.

Korte boekbespreking:
M.J.A. Zwikstra-de Weger
Handboek van de Reformatie
In Handboek van de Reformatie van Huib Noordzij (Kok, Kampen 2003) wordt de periode van de kerkhervorming zoals die ons land plaatsvond, op boeiende wijze beschreven.

Boek van de maand:
Joh. de Wolf
Weten rechtzinnigen het ook niet meer? Gods Woord in mensentaal: ruimte voor relativering en bezinning
Het boek Gods Woord in mensentaal, onder red. van Koert van Bekkum e.a., is eerst in losse afleveringen verschenen in het Nederlands Dagblad (de krant is ook de uitgever). Meer dan dertig theologen uit de behoudende hoek werden geïnterviewd over hun visie op het schriftgezag. Het was de redactie van het ND opgevallen dat daarin verschuivingen aan het optreden zijn en dat wilde men in kaart brengen.

Gedicht:
Kom vanavond met verhalen, Leo Vroman; Nieuwe orde, Anoniem. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
G.J. Schutte
Christenen voor Israël
Er is in de pers altijd veel belangstelling voor de positie en de toekomst van Israël. Enkele bijdragen uit Israël Aktueel, het blad van de Stichting Christen voor Israël, worden aangehaald: een adventsartikel over de profetie van Zacharias (Luc. 1), door ds. J. de Vreugd, en een artikel van ds. G. Hette Abma over de vraag of Jezus de Koning van de kerk genoemd mag worden. Tussen deze beide citaten wordt een artikel van prof. dr. K. Runia uit het Friesch Dagblad aangehaald, waarin hij schrijft over ‘christelijk Zionisme’.

Historie en koningschap

Een bijdrage aan de discussie over het koningschap wordt geleverd door mr. H.D. Tjeenk Willink in Christen Democratische Verkenningen.

ged�� l,�p��`�e niet vlug bovenkomt, is het te laat. Door de doop ben je dood voor de zonde geworden. Die zonde heeft geen recht meer op je. Je kunt verder: dood voor de zonde, levend voor God. De Geest wil ons tot levende leden van Christus maken.

 

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
The Passion
De film ‘The Passion of The Christ’ is een hype aan het worden en onderwerp van veel discussie. Ook in de pers. Voors en tegens worden tegen elkaar uitgewisseld. Het tweede gebod wordt aangehaald, anderzijds wordt geopperd dat de film een goed evangelisatiemiddel is. Maar kan dat: de Christus naspelen?

Thema:
A.N. Hendriks
Verzoekingen
Wat zegt de Schrift over verzoeking? Heeft God ook de hand in onze aanvechtingen? Hoe zit het met beproeving, verzoeking, verleiding? Kunnen wij ons weerbaar opstellen, weerstand bieden? Vragen op dit gebied, die voor velen herkenbaar zijn, komen in dit artikel onder de aandacht.

Column:
R.Th. Pos
Tweederangs christen
Bij alle onvrede die er is in de kerk, kun je toch tevreden zijn. Al wordt er dan misschien tegen je aangekeken alsof je een tweederangs christen zou zijn.

Rondblik:
A. van Leeuwen
Gekozen burgemeester kritisch ontvangen
Er is nogal wat kritiek gekomen op de notitie over de gekozen burgemeester. Doorvoering ervan zal verstrekkende gevolgen hebben. De kritiek van de verschillende politieke partijen is niet eenduidig.

Rondblik:
H. Drost
Visverwerking - een opvangtraject
Zending en evangelisatie worden vergeleken met visvangst. Wat gebeurt er met de vangst? Hoe wezenlijk is de gemeente voor nieuwkomers? Stefan Paas schreef hierover het boek De Werkers van het laatste uur.

A.N. Hendriks
Bezinning rond de ambten
Op de ambtsdragersdag die eind 2003 gehouden is, is gesproken over een nieuwe, beter op deze tijd aansluitende opzet van het ambt. Naar aanleiding van de lezingen die op die dag gehouden zijn, wordt een aantal opmerkingen gemaakt.

Gemeentebreed:
P. Niemeijer
Wat dunkt u van genezers?
Aan T.B. Joshua en Jan Zijlstra worden spectaculaire genezingen toegedicht. Kort worden enkele kanttekeningen gemaakt ten aanzien van gebedsgenezing; ook worden vergelijkingen getrokken met wat de Bijbel zegt over genezing.

Korte boekbespreking:
M.J.A. Zwikstra-de Weger
Handboek van de Reformatie
In Handboek van de Reformatie van Huib Noordzij (Kok, Kampen 2003) wordt de periode van de kerkhervorming zoals die ons land plaatsvond, op boeiende wijze beschreven.

Boek van de maand:
Joh. de Wolf
Weten rechtzinnigen het ook niet meer? Gods Woord in mensentaal: ruimte voor relativering en bezinning
Het boek Gods Woord in mensentaal, onder red. van Koert van Bekkum e.a., is eerst in losse afleveringen verschenen in het Nederlands Dagblad (de krant is ook de uitgever). Meer dan dertig theologen uit de behoudende hoek werden geïnterviewd over hun visie op het schriftgezag. Het was de redactie van het ND opgevallen dat daarin verschuivingen aan het optreden zijn en dat wilde men in kaart brengen.

Gedicht:
Kom vanavond met verhalen, Leo Vroman; Nieuwe orde, Anoniem. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
G.J. Schutte
Christenen voor Israël
Er is in de pers altijd veel belangstelling voor de positie en de toekomst van Israël. Enkele bijdragen uit Israël Aktueel, het blad van de Stichting Christen voor Israël, worden aangehaald: een adventsartikel over de profetie van Zacharias (Luc. 1), door ds. J. de Vreugd, en een artikel van ds. G. Hette Abma over de vraag of Jezus de Koning van de kerk genoemd mag worden. Tussen deze beide citaten wordt een artikel van prof. dr. K. Runia uit het Friesch Dagblad aangehaald, waarin hij schrijft over ‘christelijk Zionisme’.

Historie en koningschap
Een bijdrage aan de discussie over het koningschap wordt geleverd door mr. H.D. Tjeenk Willink in Christen Democratische Verkenningen.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer