Nader Bekeken

De hemelkoning, bron van licht en leven

NB2004-5

mei 2004
jaargang 11, nr 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:
C. van den Berg
De hemelkoning, bron van licht en leven
Johannes mocht in Openbaring 4 de hemel zien. Hij zag de troon en de Koning. Het is een bijzonder indrukwekkend gezicht. Johannes moest het voor ons beschrijven. Wij mogen die Koning eren en Hem loven. Maar: willen we dat?

Kroniek:
P.L. Storm
Het rapport Echtscheiding en hertrouwen - een doorbraak?
Echtscheidingen komen ook in de kerk voor, helaas. Hoe gaan kerkenraden daarmee om? De laatste synodes bogen zich over de kwestie en nu is voor de synode van 2005 een deputatenrapport uitgekomen met een nieuwe benadering. De deputaten pleiten ervoor om niet meer van gronden voor scheiding te spreken. Daarvoor zien ze Paulus’ regel uit 1 Korintiërs 7 als een uitzondering op de uitspraak van Jezus in Matteüs 5 en 19.

Thema:
A.N. Hendriks
Aandacht voor engelen
Er is een nieuw boek verschenen over de engelen (L.F. de Graaff, De verdwijning der engelen uit kerk en theologie, Zoetermeer 2004). Aan de hand daarvan wordt nagegaan wat in Oude en Nieuwe Testament over de engelen gezegd wordt. De engelen zijn dienende geesten. Ze zijn er om God te loven. Ze worden ons ten voorbeeld gesteld in trouw en toewijding en het doen van Gods wil. Ze zijn krachtige helden en strijders, en beschermen Gods kinderen.

Column:
G. Zomer Jzn.
Mag ik alleen op een wolk?
Hemelvaartsdag is een belangrijke feestdag. Voor de gemeente, maar ook voor heel de wereld. Je kunt deze dag het feest van de kerk noemen: Christus is opgevaren naar de hemel, Hij is het Hoofd van de gemeente, door Hem regeert de Vader alle dingen. Trouwens, elke zondag mogen we dat Evangelie horen!

Rondblik:
H. Drost
Visverwerking - een opvangkerk
Begeleiding van nieuwkomers in de kerk kan verschillende vormen hebben. Vaststaat dat de kerk bekering van zonden mag en moet vragen. Hoe maak je erediensten toegankelijk en vul je de catechese in? Een tweede artikel naar aanleiding van het boek De Werkers van het laatste uur van Stefan Paas.

P. Niemeijer
Geven voor ‘Kampen’
De Theologische School te Kampen, die nu onze Universiteit is, is vanouds de opleiding voor de dienst van het Woord die door de kerken onderhouden werd en wordt. Al wordt in Kampen eveneens aan wetenschappelijk onderzoek gedaan, ook dat gebeurt in dienst van de kerken. De synode van Zuidhorn heeft curatoren opgedragen onderzoek te doen naar mogelijkheden en consequenties van overheidssubsidie. Toch zal geven voor Kampen nodig blijven.

Boek van de maand:
J.W. van der Jagt
Belijden met hoofd en hart
In het boek Belijden met hoofd en hart, onder red. van J. van der Graaf (uitg. Kok, Kampen), confronteren de vijf auteurs, afkomstig vanuit de Gereformeerde Bond, zich met hedendaagse theologische vragen en komen ze op voor de gereformeerde belijdenis.

Gedicht:
Earl grey, Willy van Doorselaer. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Gereformeerd baptisme?
In De Wekker schreef prof. dr. W. van ’t Spijker enkele artikelen onder de titel ‘Gereformeerde baptisten’. Hij laat zien hoe ds. Bottenbley in Drachten zich op een manier die velen aanspreekt, afdoet van de gereformeerde leer over de doop.

Secularisatie - continuering of kentering?
Prof. Anton van Harskamp was een van de sprekers op een symposium over secularisatie in onze samenleving. Een samenvatting van zijn toespraak over de kerkelijke ontwikkelingen in de 20e eeuw publiceerde hij in Centraal Weekblad.

Naar het einde van het protestantisme?
De Engelse theoloog A. McGrath stelde onlangs dat het protestantisme zijn tijd gehad heeft. In ons land viel prof. dr. C. Graafland hem bij en schrijft daarover in Kontekstueel. In hetzelfde nummer, en ook in De Wekker, reageerde prof. G.C. den Hertog, maar niet met bijval.

van #V N �p��`�ypegevoeligheid van christelijk Nederland en zet daar enkele flinke vraagtekens bij.

 

Geen tijd…
Heerco Walinga schreef een column in het Gereformeerd kerkblad voor Overijssel enz. over allerlei zaken waar men het in onze kerken druk mee heeft, zoadat er geen tijd over lijkt te zijn voor het leven bij de Here.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer