Nader Bekeken

Ons leven en Romeinen 7

NB2004-1

januari 2004
jaargang 11, nr 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Ons leven en Romeinen 7
Ik wil wel het goede, maar het kwade is bij mij aanwezig. Schreef Paulus deze woorden in de tijd voor of na zijn bekering? Duidelijk wordt dat het gaat om Paulus’ ervaring als christen. En dat is van belang voor onze kijk op de onbekeerde mens en voor de kijk op ons christenleven. Bij deze uitleg komen ook de andere opvattingen onder de aandacht.

 

Kroniek:
J.W. van der Jagt
2004
Zegenwens voor het nieuwe jaar.

PKN
Over een paar maanden zal de Protestantse Kerk in Nederland een feit zijn. Wij zijn buitenstaanders, maar wel kritisch en ook betrokken.

Open gereformeerd avondmaal?
In De Reformatie is door ds. K. de Vries een pleidooi gevoerd voor een open avondmaalstafel in de Gereformeerde Kerken. Het gaat daarbij m.n. om christenen die geen lid zijn van onze kerken. Zijn de argumenten van De Vries overtuigend?

Redactiewijziging
Aftreden ds. P. Niemeijer als redactielid.

Thema:
A.N. Hendriks
De Geest op de voorgrond?
Ook in onze kerken klinkt steeds vaker de roep om ‘meer van de Geest’: vervuld te worden met de Heilige Geest en zijn gaven te ontvangen. Wordt hiermee de Geest niet losgemaakt van Christus? Uitspraken van enkele predikanten in de kerkbode van het noorden lijken nogal aanvechtbaar.

Column:
R.Th. Pos
Opiniepagina
Op de opiniepagina van het Nederlands Dagblad verschijnen ingezondens over de meest uiteenlopende onderwerpen. Dat tegenwoordig de krant een breder publiek heeft, maakt duidelijk dat een opinie vaak niet meer is dan ‘slechts’ een opinie.

Rondblik:
L.W. de Graaff
Geestelijke en wereldlijke macht in christendom en islam
Christenen en moslims geven op eigen wijze vorm aan hun belijdenis dat God respectievelijk Allah Koning is over het gehele leven. Dat heeft te maken niet alleen met de verhouding tot de overheid, maar ook met de verhouding tussen volken. De opkomst van de islam geldt als een grote uitdaging voor onze tijd.

Gemeentebreed:
P. Niemeijer
Rituelen bij de openbare geloofsbelijdenis
Rond de openbare geloofsbelijdenis vinden tegenwoordig nogal eens rituelen plaats, zoals handoplegging of eigen geloofsgetuigenissen. Het lijkt dat hierdoor het juiste zicht op het karakter van de openbare belijdenis zoek raakt.

Boek van de maand:
H.J. Boiten
Evangelicale theologie
Het boek van dr. Arie Zwiep, Jezus en het heil van Israëls God (Zoetermeer 2003) laat zien hoe de auteur tegen Jezus en de Bijbel aankijkt. Daar zijn wel wat vragen bij te stellen.

Gedicht:
Ballade, Gaston Durnez. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
De bruikbaarheid van Barth
In het Reformatorisch dagblad reageert ds. W. Visscher op een recensie van dr. W.H. Velema van het boek Terug tot Barth. De reactie van Velema hierop komt ook aan de orde.

Gods Woord in mensentaal - twee recensies
Theo Klein schreef een recensie over een boekje over het schriftgezag in Centraal Weekblad. De tweede recensie is van ds. W. Visscher en verscheen in het Reformatorisch dagblad.

Het elfde gebod
In Confessioneel schrijft ds. G.A. Kansen over wat het levensmotto van deze tijd lijkt: Gij zult genieten!
De ambten in deze tijd
Prof. dr. W. van ’t Spijker maakt in De Wekker een aantal opmerkingen over de rechtspositie van de predikant.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer