Nader Bekeken

Boekhouder of filantroop?

NBdecember2008

december 2004
jaargang 11, nr 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:
F.J. Bijzet
Boekhouder of filantroop?
Klopt de beeldspraak van God als boekhouder of als filantroop? Wij staan bij Hem in de schuld. Daar moet volledig voor betaald worden. Maar God scheldt ons de schuld kwijt. Doordat zijn Zoon borg voor ons staat en alle schuld overneemt. Bij het laatste oordeel zullen de boeken opengaan. Dan zal blijken dat God, juist doordat hij de boeken bijhield, de grootste filantroop aller tijden is.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Vreemdelingschap
We beleven roerige tijden. Geweld en terreurdreiging in ons land. Afrekening met elke vorm van godsdienst, als het aan velen ligt. We beseffen als christenen dat we vreemdelingen zijn. Maar wel onder Gods bescherming. Laten we maar trouw zijn op onze eigen plek, ook als we een nieuw jaar mogen ingaan.

Ter toelichting
De Kroniek in het recente oktobernummer leverde reacties op. Een onderdeel daarvan vraagt om toelichting. Het ging niet om een ‘aanval’ op dr. Van Gurp c.s., maar bedoelde passage was bedoeld als uiting van begrip.

Rapport deputaten kerkelijke eenheid
In drie onderdelen wordt het rapport van deputaten kerkelijke eenheid aan de komende synode onder de loep genomen en van kritische kanttekeningen voorzien. Het eerste onderdeel gaat over de verhouding met de CGK, het tweede over moeiten die er zijn in contacten met de NGK en het derde stuk gaat over de verhouding tussen landelijke en plaatselijke samensprekingen.

Thema:
J.W. van der Jagt
Vrede rond de zondag
Rond sabbat en zondag bestaat al jaren onrust in de kerken. Voor de komende synode hebben deputaten het onderwerp bestudeerd om een handreiking aan de gemeenten te kunnen doen. Hun rapport is breed opgezet, bevat veel schriftstudie en biedt de basis voor bezinning. Naast behandeling van alle relevante schriftgegevens worden ethische conclusies getrokken.

Column:
G. Zomer Jzn.
Het kerstverhaal is uit
De Nieuwe Bijbelvertaling is een uitstekende voorleesvertaling. Dat bewees de voorleesmarathon, die nog via internet is te zien en te horen. Je moet soms wel wennen aan de vertaling, bijvoorbeeld van het kerstverhaal. Maar, ook al voorlezend gaat het om de verkondiging.

Rondblik:
L. Bezemer
Rommelig Rechts
Veel kiezers zijn gaan zweven. Er liggen kansen voor conservatieve politiek in Nederland. De Burkestichting is daarbij actief. Onder christenen zal aanhang voor een conservatieve stroming gevonden worden. Maar tussen conservatieven en christenen liggen verschillen, zoals in het denken over plaats en taak van de overheid. De oplossing zal het conservatisme niet kunnen bieden.

Gemeentebreed:
P. Niemeijer
Artikel 68 KO: geen kerkelijk jaar maar regel voor de prediking
In het Nieuwe Testament treffen we geen viering van de jaarlijkse feestdagen aan. Onze kerkorde kent geen kerkelijk jaar. De feestdagen kregen er wel een plaats in de KO. De gemeente wordt samengeroepen tot het houden van erediensten. Niet om het feest te vieren, maar om het (heils)feit te verkondigen.

Boek van de maand:
A.N. Hendriks
Leven in verwachting
In het boek Hoop op God. Eschatologische verwachting van dr. J. Hoek (uitg. Zoetermeer 2004) vinden we een compacte eschatologie en leren we waarop we mogen hopen: de toekomst die God voor zijn kinderen heeft.

Gedicht:
G. Slings
Hoedje wip, Anne Schipper.

Persrevue:
P.L. Storm
Synode CGK en GKV
De synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft vergaderd, o.a. over de rapportage van deputaten eenheid inzake onze kerken. In De Wekker zijn impressies genoteerd door synodelid ds. P.D.J. Buijs.

Synode CGK en NGK
In hetzelfde artikel in De Wekker schreef ds. Buijs over de besluiten inzake de verhoudingen met de NGK.

Pubers: grenzeloos gezellig?
In het Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel etc. stonden twee artikelen van de hand van J.H. Bollemaat over het begeleiden van tieners en het al dan niet stellen van regels en grenzen in de opvoeding.
De prediking van de leer als hart van de kerkorde
W. van ’t Spijker schreef in De Wekker een artikel over de wekelijkse catechismusprediking.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer