Cahiers

Het postmodernisme in bijbels licht

Cahier 62

Auteur: Frederika Oosterhoff
Jaar: 2004
Aantal blz.: 108
ISBN nr: 9050460593
Prijs: € 11,- 

 

Bestel  hier

 

In 1999 verscheen in Canada van de hand van mevrouw Oosterhoff het boek POSTMODERNISM, A CHRISTIAN APPRAISAL. Dit boek is opgebouwd uit vijf lezingen. Iedere lezing handelt over een ander aspect van het postmodernisme. Mevrouw Oosterhoff analyseert en beoordeelt het postmodernisme vanuit een christelijk perspectief en helpt zo om grip te krijgen op de ontwikkelingen om ons heen.
Het Nederlandstalige cahier bevat een actualisering en aangevulde bewerking van een deel van de Engelstalige versie over het postmodernisme met het oog op de lezers in Nederland. 

Vanwege de omvang van het onderwerp is het niet mogelijk om in een cahier recht te doen aan alle facetten van het postmodernisme. Mevrouw Oosterhoff concentreert zich op die aspecten die in haar opinie centraal zijn. Deze omvatten de volgende:

  • de houding van het postmodernisme ten opzichte van sociale gerechtigheid;
  • de postmoderne verwerping van westerse tradities en van westerse kentheorieën;
  • postmoderne literaire theorieën;
  • postmoderne invloeden op de christelijke theologie, de christelijke religie en de christelijke levensstijl.

Het cahier heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats wil de auteur iets uitleggen waarom de huidige denkers moderne gewoonten en geloofssystemen wensen te vervangen. Het tweede en meer omvattende doel is de nieuwe wereldbeschouwing te analyseren en te bepalen welke aspecten christenen moeten afwijzen en welke ze kunnen toepassen. Hoewel veel ideeën van het postmodernisme verworpen moeten worden heeft de beweging ook positieve elementen. Veel van de postmoderne kritiek op moderne gewoonten en denkwijzen dient ter harte te worden genomen. Bovendien zijn er postmoderne denkers die zich niet beperken tot kritiek op moderne benaderingen maar met levensvatbare alternatieven komen. Het is zaak dat christenen op de hoogte zijn niet alleen van de negatieve aspecten van het postmodernisme, maar ook van de positieve. De laatste zullen we slechts negeren tot onze schade.

Mevrouw Oosterhoff waarschuwt en bemoedigt. Daarvoor verkort iets uit het laatste hoofdstuk.
Van nature zijn wij kortzichtige wezens. We houden ons bezig met de dingen van het tegenwoordige leven en zijn tevreden met veel minder dan ons beloofd is. We zijn halfhartige wezens die zich bezighouden met drank en seks en ambitie terwijl ons oneindige vreugde beloofd wordt. We zijn veel te gemakkelijk tevreden. We moeten elkaar herinneren aan deze dingen. Onze taak en situatie zijn niet wezenlijk anders dan die van de gelovigen in de dagen van Petrus. Onder het postmodernisme, zoals in elk ander tijdperk, moeten christenen de waarheid zoeken en belijden, zorg en respect tonen voor de naaste, het feit accepteren dat ze vreemdelingen zijn in de samenleving, en hun verwachting richten op de komende wereld.

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost