Cahiers

Getuigen vandaag


Cahier 134

Auteur: Peter Drost
Jaar: 2022
Aantal blz.: 120
ISBN nr: 9789491943362

Bestel  hier

 

Getuigen vandaag

Leren getuigen met Guido de Brès

Guido de Brés, de schrijver van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, wilde graag getuigen van de hoop die hij had leren kennen door het geloof in een gekruisigde Christus. Dat waren voor hem niet alleen mooie woorden. Het was een boodschap waarvoor hij bereid was te sterven (in 1567 werd hij samen met enkele andere predikanten opgehangen).

In dit boekje bespreekt ds. Peter Drost de meeste artikelen uit deze geloofsbelijdenis. Hij hoopt en bidt dat het (vooral) jongeren van de kerk helpt een antwoord te geven op vragen als:

  • Ik wil graag met mijn ongelovige vrienden of klasgenoten over God praten, maar ik weet niet hoe dat moet. Hoe kan ik het hun goed uitleggen?
  • Wat moetje vertellen als er vragen komen? Wat kun je zeggen over God? Over Jezus en de Heilige Geest? Over de Bijbel? Wat betekent het voor jou om te geloven?

De Nederlandse geloofsbelijdenis biedt een rijke schat aan getuigend materiaal dat jong en oud kan helpen om te getuigen van Jezus Christus en Die gekruisigd. Dit belijdenisgeschrift heeft van begin tot eind de bedoeling om te getuigen, met als motto: wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is (1 Petrus 3 vs. 15 HSV).

Sommige mensen zeggen: ik ben niet zo'n lezer. Juist voor die mensen is dit boekje bedoeld. Je kunt het boekje zowel persoonlijk als gezamenlijk als een dagboek of weekboek gebruiken. Of op een Bijbelstudiegroep.

Peter Drost is sinds 2019 missionair predikant in Graz in Oostenrijk binnen het kerkverband van de Evangelisch-Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses. Voorheen was hij in Nederland leraar Duits op de GSG Guido de Brès in Arnhem, kerkelijk werker in de CGKv Veendam en predikant in de GKv in Delfzijl.

 

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost