Cahiers

Defragmenteer mijn hart


Cahier 130

Auteur: David de Jong
Jaar: 2022
Aantal blz.: 108
ISBN nr: 9789491943324

Bestel  hier

 

 

Defragmenteer mijn hart

Bijna honderd stichtelijke stukjes

Al meer dan tien jaar opent het Gereformeerd Kerkblad van Midden- en Zuid-Nederland met een schriftoverdenking van de hand van ds. David de Jong. Zijn stukjes worden door veel lezers gewaardeerd. In het korte bestek van maximaal 1950 tekens slaagt hij erin zijn verwondering te delen over bekende en onbekende woorden uit de Bijbel: dat ik daar altijd overheen gelezen heb!

In dit boekje zijn bijna honderd van die overdenkingen gebundeld. In al die losse stukjes wordt geprobeerd op te vangen hoe het Woord van God in deze tekst op een unieke manier tot klinken komt. De titel is ontleend aan de overdenking van een woord uit Psalm 86: ‘Verenig mijn hart om uw naam te vrezen.’ Als onze aandacht versnipperd raakt door alles wat in kerk en wereld onze aandacht vraagt, moeten we ons oefenen in concentratie op de Ene. Dit boekje reikt daarvoor wat oefenstof aan. Het kan ook als dagboekje gebruikt worden.

David de Jong is predikant en musicus. Hij diende de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Grijpskerk en Niezijl, ’s-Gravenhage-Zuid/Rijswijk en Den Ham (Ov.).

 

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost