Cahiers

Start met de schrift

Cahier 68

Auteur: P. Niemeijer
Jaar: 2006
Aantal blz.: 112
ISBN nr: 9050460658

Meditaties voor en over het kerkelijk leven

 

Bestel  hier

 

Een boekje voor hen die graag meedenken en meewerken in de kerk. En voor ambtsdragers die graag een handreiking willen voor het spreken over allerlei zaken waarmee ze te maken krijgen in hun werk.
Aan de hand van tal van bijbelgedeelten passeren heel wat facetten van het kerkelijk leven de revue, zoals:

 • in welke gezindheid bouw je aan de kerk
 • hoe werkt de Geest van God onder ons en hoe worden wij met Hem vervuld
 • hoe ga je om met onderlinge verschillen
 • waar vind je rust als je onrecht is aangedaan in de kerk
 • wat is de taak van de kerk in de wereld van vandaag
 • is liturgie eigenlijk wel zo belangrijk
 • welke waarde en betekenis hebben afspraken in de kerk
 • wat is de positie van de kinderen in Gods koninkrijk
 • hoe oordelen we over leden van andere kerken
 • wat is onze eigen taak als het om kerkelijke eenheid gaat
 • waar is binding aan de leer voor nodig.

De schrijver was voorzitter van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, die in 2005 in Amersfoort-Centrum werd gehouden. Hij opende elke vergaderweek met een korte bijbelstudie over een bepaald facet van het kerkelijk leven. In dit boekje zijn die overdenkingen gebundeld. Het boekje geeft een indruk van de manier waarop de synode haar werk deed. En de auteur hoopt dat het ook een bijdrage levert aan het onderlinge gesprek en de zo gewenste samenbinding in de kerken.

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost