Nader Bekeken

KER check

NB2018-7

juli/augustus 2018
jaargang 25, nr 7/8

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Pieter Boonstra
Een klein zaadje en wat zuurdesem
Als het gaat om het koninkrijk van God – of zoals Matteüs het noemt: het koninkrijk van de hemel – is er iets merkwaardigs aan de hand. Als je de Bijbel erop naslaat, is het een belangrijk thema.

Kroniek:
Kees van Dijk
Katholiciteit Effect Rapportage
Hedendaagse uitwerking van de vraag: moeten kerken zich bij kerkelijke besluiten afvragen wat het gevolg van hun besluit is voor de katholiciteit van de kerk? Brengt het kerken tot elkaar, of werpt het nieuwe belemmeringen op voor verdere eenwording van de kerken?

Thema:
Wilco Veltkamp
‘Daarna heeft God in zijn bijzondere zorg…’
Over de goddelijkheid van de Heilige Schrift (1)

De recente synodebesluiten over m/v en ambt roepen de vraag op: hoe kijken wij in de eenentwintigste eeuw eigenlijk aan tegen de Bijbel? Allereerst een blik op wat in de zeventiende eeuw in de gereformeerde theologie over het onderwerp ‘de goddelijkheid van de Heilige Schrift’ is gezegd.

Column:
Gijs Zomer
Mijn vader was fout in de oorlog
Over de kerkstrijd in de jaren zestig van de vorige eeuw, die dwars door families ging.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Volledig omgeven
Bij God ben je als mens in goede handen. Spreek geen kwaad van Hem, maar spreek goed van de Schepper! Hij heeft geen kwade bedoelingen. Bewonder zijn werk. Zijn scheppershanden zijn bewonderenswaardig, beschermend en vooral zuiver bemoederend!

Rondblik:
Pieter Niemeijer
Voluit christelijk. De brief van Jakobus
Er is een diepe overeenkomst tussen wat Paulus leert en wat Jakobus schrijft. Christen worden is één, het blijven is twee. Oftewel: wees ook in de heftigste omstandigheden en discussies niet alleen hoorders van het Woord, maar ook daders.

Getuigen.nu:
Peter Drost
Hoe kun je God leren kennen?
Artikel 2 van de NGB laat ons zien hoe we God kennen. Allereerst uit het boek van de natuur. Maar belangrijker is zijn Woord over zijn liefde en verlossing.

Gemeentebreed:
Ferdinand Bijzet
Voorgaan of ervoor gaan staan
Voorgangers spreken in de eredienst de gebeden uit namens de gemeente. Ze moeten de mond van de gemeente zijn en de gemeente meenemen in hun gebed naar de troon van de HEER. Dan ligt het voor de hand om de wij-vorm te gebruiken en niet de ik-vorm..

Gelezen:
Joop Groeneveld
De Bijbel en het gezag van God. Een brede basis voor gesprek over schriftgezag
Over de dissertatie van Jan-Henk Soepenberg, Op ongebaande wegen. De Afscheiding in Amsterdam (1835) als landelijke proeftuin voor vrije kerken (uitg. Boekencentrum, Utrecht).

Gedicht:
Iemand die Jezus heet, Hilbrand Rozema. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Vijf voor twaalf
De Waarheidsvriend beroept ds. A.J. Mensink zich onder de titel ‘Kerk 23:55’ op Judas als hij het heeft over de situatie voor de kerk als vijf voor twaalf.

Niet eens met GS-besluiten – hoe samen verder?
In De Wekker schrijft ds. A. Versluis over onrust in de CGK.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Juninummer
-In de woestijn
- historische Jezus
- genderproblematiek
- Gods liefde

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer