Nader Bekeken

De meerdere van Mozes

december 2013
jaargang 20, nr 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Pieter Schelling
Profiel van een christen
Hoe hebben wij ons als christenen op te stellen in een samenleving waarin we echt een minderheid geworden zijn? Hoe zal dat gaan: bukken onder de scepter van het kwaad en toch ‘rechtvaardig’ blijven (zie Ps. 125:3 in de vertaling NBG-1951)? 

Lees meer...

Eindtijd en eenheid

NBmaart2013

mei 2013
Jaargang 20, nr 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Meindert Sliggers
Gods plannen falen niet!
Het visioen van de troonwagen uit Ezechiël 1 is adembenemend. God laat daarin zien hoe Hij recht vooruit op zijn doel afgaat en tegelijk ook heen en weer flitst. Waarom is dit? Toch geeft dit visioen veel vertrouwen.

Lees meer...

De royale strooier

november 2013
jaargang 20, nr 11

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Tonny Nap
De goede boer en de tere tarwe
Dat de Here Jezus in gelijkenissen gaat spreken, is een reactie op de reactie van de mensen die Hem niet willen erkennen. Gelijkenissen brengen aan het licht wat er in ons hart zit. Wat betekent nu de gelijkenis van de twee zaaiers en de twee soorten zaad? Een kwaadaardig figuur zaait dodelijk spul tussen het goede zaad van de boer.

Lees meer...

Koning bij de gratie Gods

NBapril2013april 2013
jaargang 20, nr 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Gert Kwakkel
Buitengesloten voorgangers
Mozes en Aäron mochten niet met het volk het beloofde land in. Zij hadden bij Meriba een misstap begaan. Maar waarom moesten zij, die trouwe dienaars van God, zo zwaar gestraft worden voor dit vergrijp?

Lees meer...

Aardverschuiving: m/v...?

oktober 2013
jaargang 20, nr 10

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Cees van den Berg
Over luisteren gesproken
In de omgang met God gaat het om luisteren. In de Bijbel hoor je zijn stem. Als in de kerk zijn Woord geopend wordt, spreekt God tegen je. Hoe luister je dan? Neem een voorbeeld aan Samuël, het gaat om de houding zoals die van een knecht.

Lees meer...

Onschuld en sluwheid

NBmaart2013

maart 2013
Jaargang 20, nr 3

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Roel Kelder
Duif en slang in één persoon
De Here Jezus zendt de discipelen uit om van Hem te getuigen en geeft ze daarbij de goede raad om scherpzinnig als een slang te zijn, maar dan met de onschuld van een duif. Wat bedoelt Hij daarmee? En wat is hiervan de betekenis voor ons?

Lees meer...

Sporen in psalmen

september 2013
jaargang 20, nr 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Jochem Douma
Overwegingen bij een Psalmencommentaar
Hoe de auteur ertoe kwam om te beginnen aan een commentaar op de eerste eenenveertig Psalmen en wat de lezer van het boek mag verwachten.

Lees meer...

De Zoon die de boom heiligt

NBmaart2013

februari 2013
Jaargang 20, nr 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Pieter van den Berg
Ruimte in de kerk
Hoeveel ruimte is er in de kerk voor verschillen, hoe ga je om met verschillende visies en overtuigingen? Paulus doet (in Romeinen 14) ook aan christelijke conflicthantering en wijst altijd naar Christus.

Lees meer...

Vondst Vermaan Vrijspraak

juli/augustus 2013
jaargang 20 nr. 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Geestelijk uitleg
De profeten spreken van Christus. Petrus laat in zijn tweede brief zien dat hun getuigenis belangrijk is. Het is niet altijd zomaar duidelijk wat ze bedoelden te zeggen. Toch waarschuwt de apostel zijn lezers het woord van de profeten vast te houden, omdat het is als licht in een donkere ruimte. Het gaat ook vandaag voor alles om het verstaan van de woorden van de profeten en van het evangelie.

Lees meer...

Jongeren als voorbeeld

NBjanuari2011

januari 2013
jaargang 20, nr. 1 

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Geen smoesjes!
In Deuteronomium 13 doet de Here een klemmend appel op ons om Hem lief te hebben en trouw te blijven. Het is een oudtestamentische maar nog steeds actuele oproep. De Here wil zijn volk beschermen. Daarom is Hij zo streng tegen ieder die zijn volk op het verkeerde been wil zetten.

Lees meer...

Ware vriendschap

NBmaart2013

juni 2013
Jaargang 20, nr 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Arnout Francke
Ware vriendschap
Jonatan moet een bijzonder mens geweest zijn, een vriend om van te houden. David en hij werden vrienden voor het leven. Ze deelden elkaars geloof en rotsvaste vertrouwen in de macht van de Heer. Dat moet een feest van herkenning voor ze geweest zijn. In Jonatan kun je iets van de Heer Jezus zien.

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer