Nader Bekeken

Bron of norm?

NB2018-2

februari 2018
jaargang 25, nr 2

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Eugene Viljoen
Waar Christus is
Als ons leven niet meer is dan ons antwoord en onze dankbaarheid voor wat God in Christus voor ons gedaan heeft, is dat niet genoeg om te kunnen volharden in een christelijk leven. Het is een begin, maar om te volharden in Christus is meer nodig.

Kroniek:
Pieter Boonstra
Nieuwe hermeneutiek en nieuwe vrijzinnigheid
Om het gesprek te dienen is het belangrijk om, naast hermeneutiek, ook een ander heikel punt ter sprake te brengen: vrijzinnigheid. Er ligt namelijk een verbinding tussen nieuwe hermeneutiek en vrijzinnigheid. Welke positie neem je als lezer ten opzichte van de Bijbel?

Thema:
Ferdinand Bijzet
Cornelis Trimp. Ober in Gods koninkrijk
Wie was prof. dr. C. Trimp en hoe werkte hij?

Column:
Rufus Pos
Terminologie
Over het gebruik van het woord ‘fobie’.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Een plus een is samen drie
Aan het drievoudige snoer uit het bijbelboek Prediker is in de loop der eeuwen al heel wat opgehangen. Over wat de uitdrukking kan betekenenen over verbondenheid.

Rondblik:
Harm Veldman
Paul Speratus preekte reformatorisch in de Weense Dom
De niet zo bekende ex-priester Paul Speratus heeft in 1522 in de beroemde Stephansdom van Wenen een reformatorische preek gehouden. Daardoor heeft het Woord van Christus via een reformatorische verkondiging geklonken in de oren van veel Oostenrijkers.

Gelezen:
Dolf te Velde
Evolutie en schepping: de vragen op tafel
In En de aarde bracht voort. Christelijk geloof en evolutie (uitg. Boekencentrum, Utrecht) slaagt Gijsbert van den Brink erin om de domeinen ‘evolutie’ en ‘orthodox christelijk geloof’ werkelijk op elkaar te betrekken.

Gelezen:
Wie is wie in de Reformatie
In Wie is wie in de Reformatie(uitg. Brevier, Kampen) geeft Harm Veldman een beknopt overzicht van mannen en vrouwen die een stempel hebben gezet op de Reformatie in het Europa van de zestiende eeuw.

Gedicht:
Jaël, Menno van der Beek. Met kort commentaar door Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Gevolgen van een andere schriftvisie voor je ethiek
In De Waarheidsvriend stelt ds. J. Belder de verschuivingen in de gereformeerde gezindte aan de orde.
Traditie? Ja zeker! Maar hoe?
In Weerklank mediteert André Bas over hoe de Bijbel ons leert aankijken tegen en omgaan met traditie.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Juninummer
-In de woestijn
- historische Jezus
- genderproblematiek
- Gods liefde

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer