Nader Bekeken

Beroering in Amsterdam

NB-2014-10

Nader Bekeken oktober 2014
jaargang 21, nr. 10

Download dit nummer 

Schriftlicht:

Frans Wisselink:
Het verwijt aan Eli
Gelovige ouders voelen zich vaak schuldig als hun kind zich van God afkeert. Ze vragen zich af wat ze verkeerd gedaan hebben of ze beseffen dat ze gefaald hebben. Kun je de vergelijking trekken met de hogepriester Eli, die zijn zoons wel verweet en waarschuwde maar toch door God werd veroordeeld?

Kroniek:
Kees van Dijk
De vloek in Amsterdam en Staphorst
De Amsterdamse gemeentestichter Rikko Voorberg schrijft in NRC Next en komt ook zo in contact met niet-gelovigen. Hij gaat naast hen staan, maar op zijn pleidooi voor bidden-en-vloeken valt nog wel wat aan te merken.
Moeilijke vragen
Rikko Voorberg en Martijn Horsman schreven een boek over Jakob en werden daarover geïnterviewd in Trouw. Sommige van hun antwoorden op weliswaar moeilijke vragen roepen alleen maar meer vragen op.
Paas over Keller
Het is verrassend wat de Kamper missionair docent Stefan Paas op te merken heeft over Centrum-kerk, het nieuwe boek van Tim Keller.
Gaande en komende mannen
Aan de TU Kampen ging prof. Kees de Ruijter met emeritaat. Hij krijgt twee opvolgers: dr. Hans Schaeffer en dr. Kees van Dusseldorp.

Thema:
Hans Maris
Geen geloof zonder de belijdenis van de kerk
Het culturele klimaat van de eenentwintigste eeuw is niet gunstig voor het serieus handhaven van het kerkelijk belijden. Het is belangrijk om de vraag te stellen of de kerk wel kan bestaan zonder belijdenis, en of de belijdenis wel kan bestaan zonder kerk. Hiervoor aandacht vanuit de Bijbel, de historie en de kerkelijke praktijk.

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling
Klein
Mensen beoordelen elkaar op uiterlijk en op prestaties. Dat God dat ook doet, is al een oude dwaling. Beseffen we wat Gods genade inhoudt?

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Gaat God op de plaats van mensen staan?
In Numeri 13 lezen we dat het de HEER was die opdracht gaf om het beloofde land te verkennen. In Deuteronomium 1 komt Mozes op die geschiedenis terug. Maar dan zegt hij dat het voorstel om verkenners uit te sturen bij het volk zelf vandaan kwam. Hoe zit het nu: was het een idee van het volk of een opdracht van God?

Rondblik:
Anne van der Sloot
Hervormden en gereformeerden over de eenheid van de kerk. Een uitzichtloze discussie?
Hervormden en gereformeerden hebben al heel wat gediscussieerd over de eenheid van de kerk en daarmee samenhangend over de volkskerk. Maar of die eenheid kans van slagen heeft? Het lijkt erop dat de standpunten eens en voorgoed zijn ingenomen.

Column:
Gijs Zomer
Lachen in Amsterdam
Ervaringen bij de presentatie van het boek Vrijgemaakt? van Lammert Kamphuis.

Gemeentebreed:
Jaap Burger
Een nieuwe bijbelvertaling: de BGT
Op 1 oktober is de Bijbel in Gewone Taal gepresenteerd, na zeven jaar vertaalwerk. Alvast enkele verkennende observaties.

Gelezen:
Aryjan Hendriks
Professor De Ruijter over de preek
Van de onlangs geëmeriteerde hoogleraar Kees de Ruijter verscheen het indrukwekkende boek Horen naar de stem van God. Theorie en methode van de preek (uitg. Boekencentrum, Zoetermeer).

Gedicht:
Eilandspolder, Hans Tentije. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Gert Schutte
De canon van het Nieuwe Testament
Dr. Pieter Lalleman bespreekt in het Reformatorisch Dagblad de vraag of de omvang van het Nieuwe Testament wel betrouwbaar als canon is vastgesteld.
Is het geloof niet te ingewikkeld?
In het Reformatorisch Dagblad gaat dr. P.F. Bouter in op de vraag of geloven niet te moeilijk is voor gewone gelovigen.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer