Nader Bekeken

Weg van de Werkorde?

oktober 2010
jaargang 17, nr 10

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Verbonden tot vrede
Aan ons jawoord moeten we ons houden, we hebben het bewust voor Gods aangezicht gesproken. Alles wat we zeggen, moet betrouwbaar zijn, zo houdt Jezus ons voor in de Bergrede. Het geldt ook voor kerkelijke afspraken. Paulus laat zien dat het in Gods rijk gaat om gerechtigheid, vrede en vreugde, door de Heilige Geest.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Maken we de Werkorde tot Kerkorde?
Het voorstel dat de deputaten aan de komende synode doen over een inhoudelijke herziening van de kerkorde, roept zowel instemming als vragen op. Is herziening nodig? Hebben de deputaten zich aan hun opdracht gehouden? Kan de PS verdwijnen en de GS vaker gehouden worden?

Thema:
P.L. Storm
Geheime en openbare zonden. De Werkorde over de tucht (1)
Een van de opvallendste verschillen met de Werkorde en de huidige KO wat betreft het hoofdstuk over de tucht, is het wegvallen van het onderscheid tussen geheime en openbare zonden. Deputaten geven een magere argumentatie. (Hoe) geldt hier de regel van Matteüs 18?

Thema:
P.L. Storm
Afhouding en afsnijding. De Werkorde over de tucht (2)
Behalve de in het eerste artikel genoemde zijn er in het hoofdstuk over de tucht nog meer verschillen tussen Werkorde en KO, die aandacht verdienen, m.n. als het gaat over excommunicatie, ontzegging en afhouding.

A. Bas
Werkorde, geldend recht en gangbare praktijk
Een van de regels die de Werkorde geeft ten aanzien van de kerkelijke huwelijksbevestiging heeft betrekking op een huwelijkssluiting van een huwelijk met een dooplid en iemand uit een andere kerkgemeenschap. Deze regel laat een breuk met de huidige praktijk zien en dat is door de deputaten niet beargumenteerd. Vervolgens wordt een nieuw kerkordeartikel over tolerantie voor iemand die bijvoorbeeld de kinderdoop verwerpt, besproken.

A. Bas
Diaken en Werkorde
Over de positie van de diaken geeft de Werkorde andere voorstellen dan tot nu toe geldig waren. Pogingen om te komen tot de ‘vrouwelijke diaken’ lijken niet overtuigend.

Column:
G. Zomer
Een gekke school
Over het belang van de theologische opleiding.

Gemeentebreed:
C. van Dijk
Bijeen voor de begrafenis
In de Werkorde wordt voorgesteld om bij een begrafenis een kerkdienst te beleggen. Al blijft de verantwoordelijkheid bij de familie liggen, toch zijn er allerlei bezwaren te noemen om af te stappen van de rouwbijeenkomst.

Gedicht:
’t Is lang geleden. J.A. dèr Mouw. Met kort commentaar door G. Slings.

Korte boekbespreking:
H. Drost
Ambt wegstrepen tegen dienst?
Dr. T. Brienen schreef Van ambt naar dienst. Een bijbelse visie op diensten en bedieningen, waarin het hoofdstuk over de Bijbel bijzonder leerzaam is.

 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Meinummer
- Rust vinden
- veranderende kerken
- werken in Oekraïne en in Zuid-Afrika
- het leven is een damp
- God én mens

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer