Nader Bekeken

Jezus en de aasgieren

september 2010
jaargang 17, nr 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Aäron sterft, de hogepriester blijft
Het sterven van Aäron gaat gepaard met een publieke ceremonie. Belangrijk daarbij is dat hij sterft als mens, niet als hogepriester. Er is continuïteit in de ambtsdienst, want zijn opvolger staat klaar: zijn zoon Eleazar.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Arminius als gids?
Dit jaar verscheen een glossy onder de naam Arminius, een gevarieerd magazine. Het dilemma van ‘rekkelijk’ of ‘precies’ speelt door heel het blad. En dat geeft meestal een karikatuur. Alleen door Gods genade ben je vrij. Die vrijheid moeten we zoeken, ook in het levensbeschouwelijke debat van vandaag.

Thema:
A.N. Hendriks
De Heilige Geest als de Geest van gericht
Het werk van de Heilige Geest is veelomvattend. Een van de aspecten wordt nogal eens onderbelicht: het thema ‘de Geest en het oordeel’. Met behulp van een aantal schriftplaatsen wordt duidelijk gemaakt dat ook het oordeel bij het werk van de Geest hoort. Dat stelt ook ons verantwoordelijk.

Column:
R.Th. Pos
Hulpaanbod
Mails voor workshops en studiedagen stromen weer binnen. Is daar behoefte aan?

Rondblik:
M. von Lindheim-Westerink

En zie, het was zeer goed
Moeten we ons eigenlijk wel druk maken over de lengte van de scheppingsdagen? Aangetoond wordt dat die opvatting gevolgen heeft die niet te rijmen zijn met de zeer goede schepping van God waarover Genesis 1 spreekt. Het is onmogelijk het ontstaan van de aardlagen te plaatsen vóór de schepping van de mens en vóór de zondeval.

Rondblik:
P.H.R. van Houwelingen
Jezus en de aasgieren
Jezus schetst een luguber tafereel, maar wat heeft de toekomstige verschijning van de Mensenzoon met aasgieren te maken? Daar zijn diverse verklaringen van. Gezocht moet worden op het punt van vergelijking, namelijk het instinctief op een gezamenlijk doel afvliegen.

Boek van de maand:
Joh. de Wolf
Geschiedschrijving als boodschap. Opmerkingen over From Conquest to Coexistence, het proefschrift van dr. Koert van Bekkum
Over de dissertatie van Van Bekkum is al veel te doen geweest. Er kunnen zowel positieve als kritische opmerkingen over gemaakt worden.

Gedicht:
Oude vriend, Jan Boerstoel. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
G.J. Schutte
Spelregels voor het publieke domein
Gelijkheid van alle burgers moet volgens bepaalde redeneringen uitgangspunt zijn in het publieke domein. Dit standpunt werd door prof.mr. Fokko Oldenhuis verduidelijkt in Nederlands Dagblad en Reformatorisch Dagblad. Over vragen met betrekking tot de vrijheid van godsdienst schreef Paul Frissen het boek Gevaar verplicht. Over de noodzaak van aristocratische politiek. Hieraan wijdt Rienk Janssens in het CU-blad Denkwijzer een uitvoerige beschouwing.

Kleur bekennen
Eveneens in Denkwijzer neemt Herman Sietsma in zijn column afstand van de redenering van Frissen en Janssens.

 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Meinummer
- Rust vinden
- veranderende kerken
- werken in Oekraïne en in Zuid-Afrika
- het leven is een damp
- God én mens

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer