Nader Bekeken

Single

juni 2010
jaargang 17, nr 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
L.W. de Graaff
Single
In sommige gemeenten zijn veel alleengaanden. Paulus heeft aandacht voor hen in 1 Korintiërs 7. Singles komen hiermee in beeld, maar in de gemeente behoren ze dat ook te blijven. Ze kunnen zelfs de andere broeders en zusters stimuleren tot dienst aan de anderen.

Kroniek:
C. van Dijk
31 oktober 2016
Volgens Nederlands gereformeerd predikant J. Mudde moet nu eindelijk de eenheid van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken er maar eens komen. En dan is 31 oktober 2016, vijftig jaar na de Open Brief, een geschikte datum. Maar: zijn de verschillen tussen Gkv en NGK werkelijk zo klein dat ze makkelijk overbrugd kunnen worden?

Laconieke kerk
In De Reformatie reageerde prof.dr. A.L.Th. de Bruijne op het boekje Afscheiding? van dr. H.J.C.C.J. Wilschut. De Bruijne spreekt waarderende woorden, maar constateert ook een gemis. Maar moet laconiek-zijn daarbij de boventoon voeren?

Thema:
B.P. Hagens
De valkuil van de babyboomers
Tien jaar geleden werd de ChristenUnie gevormd. De partij heeft in deze jaren een ontwikkeling ondergaan. Welke gevolgen heeft dat voor onze kerken en hoe wordt er binnen de partij gedacht over de verhoudingen kerk en politiek?

Column:
R.Th. Pos
Spiegel van de maatschappij?
Over reacties op vriendelijkheid.

Rondblik:
P.H.R. van Houwelingen en M.W. Sebens
Ziekenzalving als genezingsgarantie
Op een artikel in het Nederlands Dagblad waarin kanttekeningen zijn geplaatst over het gebruik van ziekenzalving (protestantse kringen) of het laatste oliesel (rooms-katholieke traditie) zijn veel reacties en vragen gekomen. Aan de belangrijkste punten wordt nu uitvoerig aandacht gegeven.

Gemeentebreed:
A.N. Hendriks
Pastoraat van de gemeente?
In veel gemeenten vind je tegenwoordig vormen van zogenaamd onderling pastoraat. Dat is op zich geen verkeerde ontwikkeling, maar de bijzondere taken van de ambtsdragers moeten hierbij niet gaan vervlakken.

Boek van de maand:
H. Veldman
Het gereformeerde geheugen: lust of ballast?
Uitgeverij Bert Bakker (Amsterdam) gaf een door George Harinck, Herman Paul en Bart Wallet geredigeerde bundel studies uit onder de titel Het gereformeerde geheugen. Protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850-2000. Gereformeerden kijken verschillend tegen hun verleden aan, maar soms biedt het boek weinig tegenwicht tegen het onthistoriseren van hun erfgoed.

Gedicht:
Rank, Lode Bisschop. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Missionair kerk zijn anno nu
In een bijlage bij Confessioneel is een lezing van drs. W. Dekker gepubliceerd over vragen rond het missionaire kerk-zijn.

Een goede preek is een (heel) korte preek?
In het (chr. geref.) Kerkblad voor het Noorden maakte G. van de Groep enkele opmerkingen over de lengte van een preek.

Afnemende aandacht voor het verbond, een gevaarlijke ontwikkeling
In De Waarheidsvriend schreef prof.dr. W. Verboom in een serie over het verbond, waarin hij een verklaring probeert te geven hoe het komt dat de aandacht voor het verbond zo verslapt.

 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Meinummer
- Rust vinden
- veranderende kerken
- werken in Oekraïne en in Zuid-Afrika
- het leven is een damp
- God én mens

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer