Nader Bekeken

Mens in Gods ruimte

NB2018-6

juni 2018
jaargang 25, nr 6

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Peter Drost
Verhard of veranderd?
Het bemoedigende wat we kunnen leren van het leven van Judas, is dat mensen zich kunnen verharden en zelfs in staat zijn tot verraad, maar dat Gods werk toch doorgaat. Judas was diep gezonken, maar wat Petrus had gedaan, was ook vreselijk. Het verschil tussen beiden was echter dat Judas zich verhardde, maar dat Petrus veranderde. Hoe zit dat met ons?

Kroniek:
Jan Wesseling
De omgekeerde piramide
Een omgekeerde piramide heeft een smalle basis en een wankel evenwicht. Toch worden er soms indrukwekkende bouwwerken op opgetrokken. Het is in onze cultuur en in de kerk te herkennen op vooral de volgende punten: er presenteert zich een sterke, moderne stroming die afstand schept tussen ‘waarheid’ en ‘het geschreven Woord’; de kerk is toe aan een inhaalslag; de zwijgteksten; niet kritisch staan tegenover eigen tijdsbeeld; eenzijdige invulling van het beeld van Jezus. Laat Gods Woord de bron blijven!

Thema:
Bart van Egmond
‘Ruimte’ voor de mens ten kost van Gods Woord
Velen in onze tijd zijn op zoek naar vrijheid voor de mens, waarin de invloed van het postmoderne denken werkt. Die vrijheid komt niet op uit Gods Woord, maar gaat er ten koste van. Hoe kan dat ooit echte vrijheid zijn? Zoek de ruimte van zijn Woord, ook ten aanzien van M/V in de kerk, homoseksualiteit en gender.

Column:
Rufus Pos
Wal en schip
Moet net als in de maatschappij elk principieel onderscheid tussen mannen en vrouwen ook in de kerk uitgebannen worden?

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Een nieuwtestamentische Izebel
Wie was de oudtestamentische Izebel? En wat wordt in Christus’ brief aan Tyatira met Izebel bedoeld? De gemeente wordt indringend gewaarschuwd en ook wij moeten ons niet met die mentaliteit inlaten.

Rondblik:
Balten Pieter Hagens
GKv & NGK: waarheen leidt de weg?
Over het ontstaan van de Nederlands Gereformeerde Kerken en over de blijvend actuele vraag wat de ‘identiteit’ van onze gereformeerde kerken wordt: een confessioneel-gereformeerde kerk waar het Woord van God onbetwist toonaangevend is óf een evangelisch-gereformeerde kerk met confessionele ruimte – structureel – voor een uiteenlopend verstaan van het Woord van God?

Getuigen.nu:
Peter Drost
Wie is God?
In artikel 1 van de NGB belijden we wie God is. Wat vertellen wij aan anderen over Hem?

Gemeentebreed:
Ferdinand Bijzet
Evangeliseren: aandringen op gelóóf!
Hoe kunnen we anderen overtuigen? Dat moet Gods Geest doen. Maar Hij doet dat door de confrontatie met verslagen van oor- en ooggetuigen hier beneden.

Gelezen:
Dolf te Velde
De Bijbel en het gezag van God. Een brede basis voor gesprek over schriftgezag
Tom Wright schreef De Bijbel en het gezag van God. Hoe we Gods woord moeten lezen (uitg. Van Wijnen, Franeker).

Gedicht:
Kwade dagen, Ida Gerhardt. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Met overtuiging zendeling
In het RD interviewde Huib de Vries de hervormde dr. Marten Visser die zijn leven wijdt aan zendingswerk.

55 jaar COGG
Meta van der Wind-Baauw hield in De Waarheidsvriend een interview met ds. P. van der Kraan en drs. I.A. Kole, de twee afgetreden bestuursleden van het ContactOrgaan Gereformeerde Gezindte.
Dubbele moraal en de vraag naar een Godsbewijs
In Christelijk Weekblad vroeg Jeroen de Ridder aandacht aan de vraag naar Gods bestaan.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Het probleem van de bijbeltekst
- de schatten van Gods koninkrijk
-
-

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer