Nader Bekeken

Nep of norm

NB2018-4

mei 2018
jaargang 25, nr 5

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Frans Wisselink
De zwakheid van Paulus en de kracht van Christus
Een vraaggesprek met Paulus, waarom hij trots is op zijn zwakheid en waarom het antwoord van Christus dat zijn genade genoeg is, voor hem voldoende was.

Kroniek:
Pieter Boonstra
Gods Woord als norm bewaren in een sterk veranderende cultuur
Het lezen van teksten is moeilijker geworden in onze cultuur van internet. We leven in een postchristelijke tijd. Wat waarheid is, wordt nu in twijfel getrokken, gevoel en ervaring zijn normatief geworden. Het belijden van de kerk over de Bijbel als onze norm is problematischer dan ooit. Hoe kunnen we Gods Woord bewaren?

Thema:
Harm Boiten
Evangelicals, een verkenning
De invloed van Amerikaanse evangelicals als John Piper en Tim Keller op Nederlandse gereformeerden groeit welig. Word je daar blij van of maak je je er zorgen over? Anders gezegd: is die toenemende invloed van de evangelicals een verrijking of een bedreiging?

Column:
Gijs Zomer
Weg met de dominostase!
De domineesportretten in de consistories kunnen maar beter vervangen worden door een icoon van Paulus.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Is schoonheid een concurrent van de waarheid?
De geschiedenis van Debora en Barak wordt tweemaal verteld in Rechters 4 en 5: eerst in proza en dan in poëzie. Is de dichterlijke weergave van de strijd door Debora historisch juist of heeft zij een loopje genomen met de waarheid ten gunste van de schoonheid?

Rondblik:
Jan Wesseling
De twijfel te lijf
De ontkerkelijking is hard gegaan in Nederland, zoals nergens elders. Twijfel kan diverse oorzaken hebben. Laten we eraan vasthouden dat onze God liefdevol en trouw is.

Getuigen.nu:
Peter Drost
Getuigen nu
Inleiding op een nieuwe rubriek, waarin artikelen uit de belijdenis van de kerk aan de orde zullen komen.

Gelezen:
Hans de Wolf
Wat doen we met deel I van de Bijbel?
Dr. Pieter Lalleman schreef Van blijvend belang. Het Oude Testament (uitg. Ark Media, Amsterdam).

Gelezen:
Jan Blok
Verscheurd door trouw
In de ADChartasreeks verscheen Verscheurd door trouw. Studentenprotest in Kampen in de jaren zestig, door drs. Johan Schaeffer (uitg. Vuurbaak, Barneveld).

Gedicht:
En Jezus schreef in ’t zand, Gerrit Achterberg. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Ferdinand Bijzet
Is Israël nog steeds nodig?
In het ND liet dr. Hans Burger weten waarom een studiedag over ‘Israël en de kerk’ nodig geacht werd. In het Zuid-Afrikaanse Kompas schreef dr. Jan Willem Meijer over hetzelfde onderwerp.

De Doppersynode in Zuid-Afrika

Rob van der Kooij schreef ook in Kompas over de Algemene Sinode en de behandeling van bezwaarschriften t.a.v. vrouwelijke ambtsdragers.
Persrevue:
Perry Storm
Seksualiteit – wat er mis is
In het Reformatorisch Dagblad gaf Kees van Helden een realistische impressie over de huidige stand van zaken rond het omgaan met seksualiteit.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Het probleem van de bijbeltekst
- de schatten van Gods koninkrijk
-
-

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer