Nader Bekeken

Gekleed in liefde

NB2018-3

maart 2018
jaargang 25, nr 3

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Dick Dreschler
Kleed je met de liefde!
Paulus schrijft in Kolossenzen over het aantrekken van kleren. Dat doet hij in het kader van samen gemeente zijn. Over welke kleding heeft hij het dan? Dat heeft alles te maken met Christus. Wie zich in de gemeente kleedt met de liefde door Christus, kiest ervoor om samen kerk te zijn.

Kroniek:
Kees van Dijk:
Een nieuw Kerkboek
Het nieuwe Kerkboek is gepresenteerd. Over de inhoud en hoe ermee om te gaan.

Thema:
Ida Slump-Schoonhoven
Moederliefde en moederschap: mythe of gave?
Voor veel vrouwen die hun carrière laten voorgaan, is het moeilijk om te kiezen voor het moederschap. Als ze het wel doen, brengt het vaak onrust en onzekerheid met zich mee. Veel jonge schrijfsters kiezen die strijd als thema voor hun werk. Aan de hand daarvan enkele overwegingen.

Column:
Gijs Zomer
O, hoofd vol bloed en wonden
Over de huidige neiging om Christus’ lijden te dramatiseren.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Botsende emoties
Toen zijn vriend Lazarus was gestorven, huilde Jezus ook. Wat betekenen die emoties van verontwaardiging en woede voor Hem?

Rondblik:
Johan Knigge
De rabsake
Over de hoogwaardigheidsbekleder van de Assyrische koning, die – tevergeefs – koning Hizkia probeerde te intimideren.

Nieuw cahier:
Lucius de Graaff
Zijn God en Allah dezelfde?
Aankondiging van verschijning van cahier nr. 115, over de boeiende vraag of God en Allah dezelfde zijn.

Gemeentebreed:
Aryjan Hendriks
De Here Jezus zienBij ons sterven zullen we onze Heiland zienen met Hem verenigd worden.We gaan naar een kennen waar we ons nu nog geen voorstelling van kunnen maken. Of dit ook een herkennen zal zijn, blijft een vraag die behoort bij ons leven nu.

Gelezen:
Pieter Boonstra
Wie ben ik als ik preek?
Ds. Marinus Beute promoveerde aan de TU Kampen over de rol van de persoon van de predikant, onder de titel Wie ben ik als ik preek? Bronnen en herbronning van het homiletisch zelfbeeld (uitg. Zoetermeer, Boekencentrum Academic).

Gelezen:
Harm Boiten
Handbagage voor Jezusvolgers
Dr. Rob van Houwelingen schreef een aantal bijdragen voor de reiziger op weg naar Gods koninkrijk: Handbagage voor Jezusvolgers. Twintig inzichten om mee te nemen (uitg. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam)

Gelezen:
Harm Boiten
Kinderdoop?
Ds. Paul Voorberg schreef een klein boekje als pleidooi voor de kinderdoop: Kinderdoop? Een alternatieve benadering (uitg. in eigen beheer).

Gedicht:
Getsemane, Ria Borkent. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm:
Wees geen curlingouders!
In De Nieuwe Koers interviewde Jasper van de Bovenkamp historicus/filosoof Ewald Mackay en EH directeur Els van Dijk over het centraal staan van het kind.
Groeiende moeite met het OT
Ds. A. Versluis signaleerde in De Wekker een toenemende moeite bij het lezen van het Oude Testament.
Misplaatst applaus
Ds. Piet de Jong schreef in Christelijk Weekblad een column onder de veelzeggende titel ‘Klapvee’.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Het probleem van de bijbeltekst
- de schatten van Gods koninkrijk
-
-

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer