Nader Bekeken

Roepende enkeling

NB2018-1

januari 2018
jaargang 25, nr 1

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Dolf te Velde
Een prachtig stel
Aan de ene kant de wet: allemaal verplichtingen die zijn voorgeschreven. Je moet hard je best doen, en het is nooit goed genoeg. Aan de andere kant het evangelie: God aanvaardt je onvoorwaardelijk. Over goedheid en waarheid, beslist geen tegenstelling!

Kroniek:
Kees van Dijk
Overal tegen?
In de debatten rond vrouwen in de ambten kun je je soms afvragen of we overal tegen zijn. Dat lijkt zo weinig productief. Een poging om een denkproces op gang te brengen in een richting die niet tegen Gods Woord ingaat en die ruimte biedt om de gaven van zowel broeders als zusters optimaler in te zetten.

Fusieschool Kampen
Hoe gaat het verder met de samenwerking tussen de theologische opleidingen van GKv, NGK en CGK?

Thema:
Dolf te Velde
Bijbelse gronden?
Besluit 3 van de reeks besluiten over ‘Man/vrouw en ambt’ gaat nog niet over de specifieke kerkelijke ambten, maar spreekt in het algemeen over ‘de inzet van gaven van vrouwen in taakvelden zoals verkondiging, onderwijs, pastoraat, diaconaat’. Dit roept vragen op die in dit artikel aan de orde gesteld worden.

Column:
Gijs Zomer
Wij zijn oud maar nog niet dood
Over het belang van preken blijven maken, ook als emeritus.

Ingezonden:
Ulbe van der Meer
Is het avondmaal voor de uitverkorenen?
In reactie op eerder verschenen artikelen een pleidooi voor toelating van kinderen aan het avondmaal.

Reactie:
S.M. Alserda
Avondmaal en wedergeboorte. Reactie op Van der Meer
Het Ingezonden vraagt om reactie. Bij openbare geloofsbelijdenis gaat het niet om een eindpunt, maar om een mijlpaal in een groeiproces.

Klimaatafspraken:
Pieter Niemeijer
De kerkelijke rechtspraak
De kerken hechten eraan dat de kerkelijke rechtspraak door de kerkelijke vergaderingen gebeurt. Laatste artikel in deze serie.

Rondblik:
Marc ten Brink
Tom Wright en de psalmen
De theoloog Wright schreef een boek met een persoonlijk pleidooi voor het gebruik van de psalmen. Een terecht pleidooi. Maar de manier waarop roept wel vragen op.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Drie woorden te veel
Met de revisie van de NBV is een begin gemaakt. Die revisie is op een aantal punten nodig. Ook wat betreft drie woordjes uit Rechters 17, die ten onrechte door de vertalers zijn ingevoegd. Waarom ze geplaatst zijn en waarom ze er niet horen.

Synode 2017:
Dick Dreschler
Synode-impressie
Een laatste synodeverslag over twee vergaderingen: een gezamenlijke openbare vergadering in Kampen met NGK-afgevaardigden en een laatste synodezitting over GTU, M/V en homofilie.

Nieuw cahier:
Adrie Flipse
Trouwe liefde
Ds. Jan Blok schreef cahier 114 over seksualiteit en relaties, onder de titel Trouwe liefde. Een aankondiging.

Gemeentebreed:
Henk Drost
We laten niemand achter. De liefde van de tuchtDe basis voor de tuchtoefening is Jezus’ opdracht om een herder voor je broer te zijn als hij iets verkeerds tegen je deed. Zijn bedoeling is helder: ga (en ga) het gesprek aan.

Gelezen:
Balten Pieter Hagens
‘De schele dominee’
In De schele dominee (uitg. Vuurbaak, Barneveld, Ad Chartasreeks) vertelt Erik A. de Boer het verhaal van ds. Roel Brands, van de kerkelijke breuk in Oegstgeest en van de schorsing van Brands door de kerkenraad te Valkenburg, vervlochten met de ontwikkelingen in de vrijgemaakte kerken rond de Open Brief van 1966.

Gedicht:
Totdat Hij komt, J.W. Schulte Nordholt. Met kort commentaar door Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Interview met een ijveraar voor een humaan sterfbed
In Volzin werd de levenseinde-arts Bert Keizer geïnterviewd door Willem Pekelder.
Een verdeelde kerk
In het Gereformeerd Kerkblad schreef Piet Houtman over de verdeeldheid binnen de GKv. In het Reformatorisch Dagblad vraagt C.S.L. Janse er ook aandacht voor.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Het probleem van de bijbeltekst
- de schatten van Gods koninkrijk
-
-

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer