Nader Bekeken

Denk aan de vrouw van Lot!

NBdecember2008

februari 2005
jaargang 12, nr 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. Heemskerk
Denk aan de vrouw van Lot!
In Lucas 17 spreekt de Here Jezus over zijn wederkomst. Hij legt er de nadruk op dat onbekend is wanneer die dag zal zijn. Daarom roept Hij op om altijd klaar te staan. Om niet te veel waarde te hechten aan aardse zaken. Maar laat je levensstijl in overeenstemming zijn met het feit dat gelovige mensen begenadigd zijn: stel Gods Woord centraal in je leven!

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Een nieuwe synode
In maart gaat de Generale Synode Amersfoort 2005 van start. Zaken die aan de orde zullen komen, zijn o.a. verzoeken voor nieuwe ondertekeningsformulieren voor ambtsdragers en een nieuw (studie)deputaatschap over vrouw en ambt, nieuwe gezangen en de Nieuwe Bijbelvertaling. Een nieuwe synode is ook een nieuwe mogelijkheid om te zoeken naar rust in de kerken.

Gereformeerde theologie vandaag
De docenten van de Theologische Universiteit Kampen lieten vorig jaar een boek het licht zien onder de titel Gereformeerde theologie vandaag. Het boek biedt een oriëntatie op en verantwoording van de manier waarop aan de universiteit theologie wordt bedreven. Het boek kreeg al diverse reacties in de pers, zowel positieve als negatieve.

Thema:
J.W. van der Jagt
En toch
Hoe kun je na zo’n ramp als in Azië gebeurde, nog spreken van de liefde van God? Satan probeert hierdoor kinderen van God aan te vechten. Behalve satan hebben we nog twee vijanden: de wereld en ons eigen vlees. Al zijn ze sterke vijanden, ze zijn niet onoverwinnelijk. Het leven van Job komt voor het voetlicht. Luther kende aanvechtingen. Maar God wil ons door alles heen naar Hem toe drijven.

Column:
G. Zomer
De Bijbel of een biertje
Het is moeilijk om mensen met verdriet te troosten. Goedbedoelde woorden kunnen heel anders overkomen. Iets heel praktisch, zoals een glas water, kan soms het beste zijn.

Rondblik:
L.J. Joosse
Omgaan met andere (jonge) kerken
Kerken in het buitenland zijn anders. Is er binnen de gereformeerde kerken wereldwijd ruimte voor een andere kerkelijke cultuur? Wat in theorie werd voorgestaan, kwam in de praktijk niet altijd uit. In jonge kerken, meestal ontstaan door zending, is bij het streven naar geloofseenheid vaak een soort spanningsveld geweest tussen theorie en praktijk.

Gemeentebreed:
C. van Dijk
De kleur van de avondmaalsviering
We kennen verschillende formulieren voor de viering van het heilig avondmaal. Ze zijn ingevoerd met de bedoeling om frequenter avondmaal te kunnen vieren. Hoe vaak dat is, kan de plaatselijke kerkenraad beslissen, de Bijbel geeft daar geen voorschriften voor. Elk formulier heeft eigen accenten. Avondmaal vieren op Goede Vrijdag kan te veel accent leggen op het lijden van Christus.

Korte boekbespreking:
H.J. Boiten
Lichter door het leven?
Max Lucado schreef het boek Lichter door het leven (uitg. Plateau, Barneveld). Het is een boek waarin met behulp van Psalm 23 aangetoond wordt dat we onze lasten niet zelf hoeven te dragen. Maar de psychologische aanpak krijgt meer aandacht dan de oproep tot bekering.

Boek van de maand:
A.N. Hendriks
Ds. Gert Hutten reist door de wereld van de Geest
Ds. Gert Hutten schreef Verrast door de Geest (uitg. Barnabas, Heerenveen). In het boek worden enerzijds charismatische ideeën gecorrigeerd, anderzijds neemt de auteur veel vanuit de charismatische hoek over. Uit de bespreking spreekt kritiek en ook bezorgdheid over de verwarring die dit boek zal kunnen uitwerken.

Gedicht:
G. Slings
Woordjes leren, J. Eijkelboom.

Persrevue:
P.L. Storm
NGK kiest definitief voor vrouw in ambt
In Opbouw deed Sander Klos verslag van de Landelijke Vergadering van de NGK, die besloot tot toelating van vrouwen in het ambt. In het Reformatorisch Dagblad verscheen een artikel over dit synodebesluit onder de titel ‘’t Schaap is over de dam’, en in het Gereformeerd Kerkblad (Overijssel, Gelderland etc.) noemde ds. H.J. Messelink het in een vooruitblik op 2005 en de komende synode van Amersfoort.

De haalbaarheid van meele(v)(z)ende kerkenraden
In de Gereformeerde Kerkbode (Groningen-Fryslan-Drenthe) schreef ds. A. Bas over de vele deputatenrapporten. Hebben kerkenraden wel de gelegenheid er bijtijds op te reageren?

De theologie van dr. A. van de Beek
Over de kerngedachten in de theologie van de VU-dogmaticus dr. A. van de Beek geeft dr. H. Vreekamp in Centraal Weekblad in een recensie een en ander weer.

Moaning-afterpil
Het is geen goede ontwikkeling dat de morning-afterpil zonder doktersrecept verkrijgbaar is. Jan van Amerongen vraagt zich in het chr. Geref. Kerkblad voor het Noorden af hoe gauw ook dit weer zal wennen.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Maartnummer
- in de leerschool van de Geest
- vrijheid van exegese?
- abortus
- Hagar
- Christus’ vernedering
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer