Nader Bekeken

De Heilige Geest, Helper bij uitstek!

NBdecember2008

juli/augustus 2005
jaargang 12, nr 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:

G.F. Overweg

De Heilige Geest, Helper bij uitstek!

Wat mogen wij van de Heilige Geest verwachten? De Here Jezus geeft in Johannes 16 daarop een antwoord. Daarin zit niet alles opgesloten wat de Geest doet, het werk van de Geest heeft vele aspecten. Maar het antwoord van de Here Jezus geeft de belangrijkste ‘drive’ van de Heilige Geest aan. Het antwoord kan een eind op weg helpen in de discussies van tegenwoordig over het verlangen naar meer van de Geest.

Kroniek:

J.W. van der Jagt

Op weg waarheen?

Voor de synode op reces ging, zijn veel zaken besproken. Ook de verhouding met de Christelijke Gereformeerde Kerken. Met dankbaarheid voor wat al bereikt is, maar ook met een zekere moedeloosheid omdat de beoogde eenheid nog lang niet bereikt is. Over beide gevoelens valt wel wat te zeggen.

Vertalen

Gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling roept reacties op. Natuurlijk is er over elke vertaling wel iets ten voordele en ook ten nadele op te merken. De ene keer komt Gods Woord in nieuwe woorden verfrissend op je af, de andere keer voel je teleurstelling. Daarvan worden enkele voorbeelden genoemd.

Woordenstrijd

De uitbreiding van onze liederenschat blijft moeite geven. Met de afwijzing van allerlei bezwaren tegen bepaalde liederen is de moeite niet over. Er zijn broeders en zusters die zich daardoor niet laten overtuigen, maar zich eerder in hun bezwaren bevestigd voelen. Worden er via bepaalde liederen dwalingen de kerk binnengebracht? Of gaat het toch ‘maar’ om een strijd over woorden?

Thema:

A.N. Hendriks

Over de Heilige Geest. Hoofdlijnen

Er wordt in onze kerken veel gesproken over de Heilige Geest en zijn werk. In verschillende gemeenten is er een nadere bezinning op gang gekomen, nu de roep om ‘meer van de Geest’ steeds nadrukkelijker klinkt. In een aantal hoofdlijnen, waarin veel van wie de Geest is en wat Hij doet, naar voren komt, worden handreikingen gedaan voor de bezinning hierover.

Synode 2005.
H. van den Berg

Verankerd in de waarheid

Op de synode zijn de contacten met de Nederlands Gereformeerde Kerken aan de orde geweest. Na een kort overzicht hoe deze zaak op vorige synodes is behandeld, wordt de huidige situatie belicht. Eenheid dient verankerd te zijn in de waarheid, doordat we ons gebonden weten aan de leer van de Schrift, die we belijden in de confessie.

Column:

F.J. Bijzet

Kuddedieren

Mensen zijn kuddedieren. Allerlei gebruiken, bijvoorbeeld in kleding of in taalgebruik, worden haast klakkeloos overgenomen. Tot in de kerk toe. De vraag is: van welke kudde willen we kuddedier zijn?

Rondblik:

Willem L. Meijer

De mens bij Chagall

De schilder Chagall kiest onderwerpen met een religieuze inslag en lijkt bijbelse beelden te gebruiken voor zijn schilderijen. Aan de hand van zijn werk ‘Golgotha’ en enkele voorstudies daarvan wordt uitgewerkt dat hij niet God en zijn Woord, maar juist de mens en/of zichzelf op het oog heeft.

Gemeentebreed:

A.J. Balk

Voor ouderlingen die geestelijk leiding willen geven

In het pastoraat is het belangrijk om goed naar de mensen te luisteren. Soms is dat, naast het gebed, het enige dat je als ambtsdrager voor ze kunt doen. Wat is nu geestelijke leiding geven, en hoe gaat dat in zijn werk?

Boek van de maand:

P.L. Storm

Schilder lezen: bij het begin beginnen

Het vierde deel van de Verzamelde werken van K. Schilder is verschenen (De Vuurbaak, Barneveld). Nadat in de vorige drie delen perswerk, brochures en verspreide lezingen uit de jaren van de strijd rond de Vrijmaking waren verzameld (1940-1945), bevat dit deel vergelijkbaar werk van de jonge Schilder (1917-1919).

Gedicht:

G. Slings

Niet gauw goed, Nicolaüs Episcopius

Persrevue:

P.L. Storm

De zegen van goedgebruikte zondagsrust

Prof. dr. G.C. den Hertog schrijft in De Wekker over het vierde gebod, de zondag en de zondagsbesteding, en over de tweede kerkdienst. Aangehaald wordt daarbij een citaat van prof. J. Kamphuis uit zijn boek Godsvrucht een kracht (1990).

‘Verwaarlozen huisgodsdienst belangrijke oorzaak crisis’

Ewout van der Staaij interviewde drs. M. van Campen in het Reformatorisch Dagblad, m.n. over de ‘huisgodsdienst’.

In welke verwachting laat Christus’ Geest ons leven?

In Opbouw laat ds. Dick Westerkamp zien hoe volgens hem verwachting en genezing samengaan.

Wanneer heeft God samengevoegd?

Drs. H. de Jong geeft in het christelijke gereformeerde Kerkblad van het Noorden zijn visie op ‘echtscheiding en hertrouwen’.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Maartnummer
- in de leerschool van de Geest
- vrijheid van exegese?
- abortus
- Hagar
- Christus’ vernedering
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer