Nader Bekeken

Een frontale botsing met goede afloop

NBdecember2008

juli/augustus 2006
jaargang 13, nr 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:
G.F. Overweg
Een frontale botsing met goede afloop
In Handelingen 8 komt het tot een botsing tussen Simon de tovenaar, als vertegenwoordiger van de duivel, en de evangelist Filippus als vertegenwoordiger van God. De boodschap van Simon lijkt aantrekkelijk, maar de duivel loopt een nederlaag op: Simon laat zich dopen. Hij krijgt dan van Petrus te horen wat de weg is om behouden te worden.

Kroniek:
C. van Dijk
Het is bar
Er is binnen onze kerken bezorgdheid waar te nemen over allerlei kerkelijke ontwikkelingen. Sommigen kiezen ervoor om daarvoor websites in het leven te roepen en voorlichtingsavonden te houden. Met veel wat geschreven en/of uitgesproken is, kun je het eens zijn, maar in de wijze waarop ze het kerkvolk voorlichten, gaan betrokkenen in hun bezorgdheid soms wel erg ver en wordt de toon bepaald onbroederlijk.

Thema:
H.C.J.J.C. Wilschut
‘Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus…!’ Over Gods verkiezing
Hoe ga je om met de leer van verkiezing en verwerping? Daar wordt door gelovigen heel verschillend over gedacht. Aangetoond wordt hoe de Dordtse Leerregels de bijbelse lijn volgen over Gods rechtvaardigheid en over de belofte van het evangelie.

Rondblik:
H. Veldman
Ongelijke behandeling in de Hervormde kerk
Dit artikel heeft als ondertitel: ‘Enkele notities bij de bijna vergeten zaak-Magnet in vergelijking met de zaak-De Cock’. Met allerlei achtergrondgegevens wordt beschreven hoe in de negentiende eeuw een zaak van leervrijheid werd getolereerd - die in de loop van de tijd nog vrijwel is vergeten ook -, terwijl ds. De Cock zelfs werd geschorst en afgezet.

Column:
G. Zomer
Een kruk in een stoel
Een dominee hoort te staan, zo heet dat nu eenmaal. Maar dat lukt niet als hij zijn voet geblesseerd heeft…

Gemeentebreed:
F.J. Bijzet
‘Over kerkmuren heen’. Een nieuw blad: Christenen in contact
In april verscheen het eerste nummer van een nieuw blad: Christenen in contact (CC), als uitgave van de EO. Het blad wil christenen bemoedigen en informeren, en dat over kerkmuren heen. En dat laatste is reden om het blad niet aan te bevelen.

GemeenteNproject:
J.H. Smit
Tijd voor genade
In september wordt er weer een congres belegd door GemeenteNproject, waarbij het onderwerp ‘Genade, cadeau dat je leven verandert’ centraal staat. De keus voor het thema heeft te maken met het zoeken naar en (her)ontdekken van de gereformeerde identiteit.

Korte boekbespreking:
Joh. de Wolf
Gemengde gevoelens bij dagopeningen
Het boek Remix, geschreven door Reinier Sonneveld (uitg. GRIP/Buijten & Schipperheijn, 2005), is een bundel dagopeningen, bestemd voor gereformeerde scholen voor voortgezet onderwijs. De opzet van het boek wordt positief gewaardeerd en de schrijver weet de dingen treffend te zeggen. Toch is er inhoudelijk ook heel wat op aan te merken, zodat het boek vraagt om kritisch en creatief gebruik.

H.J. Boiten
De komma van Kohlbrugge
Dr. A. de Reuver schreef in het boek H.F. Kohlbrugge. Een inleiding met kernteksten (uitg. Kok, Kampen, 2005) een introductie op leven en werk van Kohlbrugge, bestemd en geschikt voor een breed publiek.

Gedicht:
Jantje, Nicolaas Beets. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Het feest van de kerk
In het Gereformeerd Kerkblad (midden/zuiden) schreef ds. G. Treurniet over het synodebesluit m.b.t. toelating van gasten aan het avondmaal.

Webcamseks
In Centraal Weekblad beschrijft Rogier Havelaar gevaren van internetgebruik voor de jeugd.

Liefde installeren op je harde schijf
In Confessioneel staat een column van ds. B.H. Weegink over de Goddelijke Cardioloog als helpdesk.

Koch over Kuyper, Van Deursen over Koch
Dr. A.Th. van Deursen recenseerde de biografie van Abraham Kuyper, waarin de biograaf, Jeroen Koch, er niet al te best af komt.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Novembernummer
- Onthult God zijn plannen?;
- hoe verder na de synodebesluiten?
- geen eigenbelang in de rechtsgang
- kleren van genade.

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer