Nader Bekeken

Bibberende vogeltjes . . .

NBmaart2008

maart 2008
jaargang 15, nr 3

Download dit nummer 

Schriftlicht:
G. Kwakkel
Bibberende vogeltjes achter een brullende leeuw
Het volk Israël wordt door Hosea een ontrouwe zoon genoemd, van wie de Here veel verdriet heeft. Het volk moet Hem niet en Hij overweegt het volk prijs te geven. Maar Gods hart keert zich om en dan wordt alles anders. Hij doorbreekt hun hardnekkige ontrouw. Laten we Hem blijven volgen!

Kroniek:
C. van Dijk
Formulieren herzien
De deputaten eredienst zijn in hun rapport aan de komende synode verdergegaan dan hun opdracht was: de tekst van de NBV zou in de liturgische teksten en formulieren moeten worden ingevoegd. Enerzijds kleven er nadelen aan de NBV, anderzijds is de synodeopdracht te ruim opgevat.

Harinck
Het interview dat Peter Bergwerff (deels voor het ND) hield met prof. dr. George Harinck, heeft veel reacties opgeroepen in krant en op website. Vanuit Kampen kwam een verklaring die om vertrouwen vraagt. Verder de oproep om over de aangelegen onderwerpen als vrouw en ambt en homoseksualiteit open te discussiëren.

Thema:
J.W. van der Jagt
Eucharistisch offer
De eucharistieviering vormt het hoogtepunt in de rooms-katholieke eredienst. Kan men heden ten dage nog wel uit de voeten met de woorden van antwoord 80 van de Heidelbergse Catechismus, waar de mis een vervloekte afgoderij wordt genoemd? Het Rome van vandaag sluit echter nog steeds aan bij het Concilie van Trente uit de 16e eeuw.

Column:
G. Zomer
He is not here
Een bezoek aan Israël kan verrijkend zijn, maar je bent daar niet dichter bij God dan in je eigen land.

Rondblik:
J. Veenstra
Bekeren tot de kinderen…
De tekst van Maleachi waarin deze woorden voorkomen (3:22-24) lijken niet gemakkelijk uit te leggen. Deuteronomium 6 kan erbij helpen: je wordt opgeroepen je met hart en ziel aan God te geven en je kinderen daarin mee te nemen. Dan wordt ook in het leven van elke dag aan het kind de juiste aandachtsplek gegeven.

Gemeentebreed:
H.J.C.C.J. Wilschut
Kerkgang op zondagmiddag
In veel kerken lijkt het een toenemend probleem te worden dat de middagdienst slecht wordt bezocht. Enkele mogelijke oorzaken worden genoemd, en een oplossingsrichting wordt geboden.

Boek van de maand:
A.N. Hendriks
Benedictus over de Here Jezus
Paus Benedictus XVI schreef een indrukwekkend boek over de Here Jezus: Jezus van Nazareth. Deel 1. Van de doop in de Jordaan tot de Gedaanteverandering (uitg. Terra Lannoo, Arnhem).

Gedicht:
Foto, Remco Ekkers. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Willem de Belijder
Prof. dr. A.Th. van Deursen schrijft in Protestants Nederland een artikelenserie over de visie van Groen van Prinsterer op de drieslag ‘God, Nederland en Oranje’ en neemt daarin Willem van Oranje en zijn geloof als voorbeeld.

De CU in de regering – een kritische stem
In CV/Koers laat dr. A. Kinneging zich in een interview kritisch uit over het gezinsbeleid van minister Rouvoet.

Je geloof toetsen aan de psalmen
In het chr. geref. Kerkblad voor het Noorden voert dr. D. Visser een pleidooi voor het zingen van de psalmen.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Maartnummer
- Milieu en rentmeesterschap
- het Woord blijft staan
- boekgeloof
- herders en schapen
- heiligen
- onderwijs en opvoeding

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer