Nader Bekeken

De bomen kijken naar u uit

NBapril2008

april 2008
jaargang 15, nr 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
L.W. de Graaff
De bomen kijken naar u uit
Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen over de zuchtende schepping, die reikhalzend uitkijkt naar het moment waarop openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Hebben christenen weinig met de schepping? Christelijke zorgvuldigheid in het omgaan met de schepping komt voort uit eerbied voor de heilige God die de schepping gemaakt heeft.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Leiding in de kerk
Behalve de al eerder geplaatste kanttekeningen bij het synoderapport van deputaten Dienst en Recht zijn er nog wel meer opmerkingen te maken bij enkele onderdelen van het rapport. Zo worden verschillende aspecten die vallen onder de door deputaten gesignaleerde paradigmaverandering onder de loep genomen.

Thema:
A.N. Hendriks
Een apostolische kerk
Wij belijden (met Nicea) een heilige apostolische kerk, waarmee iets wezenlijks van de kerk wordt gezegd: de kerk hangt aan het onderwijs van de apostelen, er is de link met het unieke verleden en de apostelen reizen met de kerk mee tot aan de jongste dag.

Column:
R.Th. Pos
Een rib uit z’n lijf
De scheppingsorde is een belangrijk gegeven, ook als het gaat om de verhouding man/vrouw.

Rondblik:
H.B. Driessen
Catechese en Follow Up!
Met het oog op de nieuwe catechesemethode Follow Up! wordt vanuit het ontstaan van de Heidelbergse Catechismus nagegaan waarom catechisatie belangrijk is en hoe de catechese vroeger ging, en wordt de vraag gesteld of de huidige methoden beter zijn.

Gemeentebreed:
P. Groen
Mediation
Als er conflicten zijn in de kerk, kan mediation helpen bij de oplossing ervan. Het hoe en waarom van mediation wordt beschreven.

Boek van de maand:
H.J.C.C.J. Wilschut
Ja tegen Karl Barth?
In de ADChartasreeks (De Vuurbaak Barneveld) verscheen Nee tegen Karl Barth? Een historisch-theologische terugblik, van de hand van René Barkema. Deze omgewerkte doctoraalscriptie zou aan waarde gewonnen hebben wanneer meer kritische afstand genomen was van Barth en zijn leer.

Gedicht:
Deze Dag, door Huub Oosterhuis. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
G.J. Schutte
Waarden en normen
In het Reformatorisch Dagblad verscheen een samenvatting van de toespraak van prof. dr. ir. J.H. van Bemmel over het thema ‘Religie in de samenleving. Een botsing van ideologieën’, gehouden op een debatbijeenkomst voor het Platform Waarden en Normen.

Politiek debat en de Bijbel
De conclusie van Van Bemmel maakt de vraag naar de rol van de Bijbel in het politieke debat actueel. Een betoog van mr. C.G. van der Staaij daarover verscheen samengevat in het Reformatorisch Dagblad.

Ambt van de overheid
Het studieblad van de ChristenUnie Denkwijzer gaf het themanummer Geen staat zonder richting uit, waarin Geert Jan Spijker een inleidend artikel schreef over een christelijke staatsidee.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Maartnummer
- Milieu en rentmeesterschap
- het Woord blijft staan
- boekgeloof
- herders en schapen
- heiligen
- onderwijs en opvoeding

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer