Nader Bekeken

Blijven bidden voor de gemeente!

NBoktober2008

oktober 2008
jaargang 15, nr 10

Download dit nummer 

Schriftlicht:
W.F. Wisselink
Blijven bidden voor de gemeente!
In Filippenzen 1 bidt Paulus voor de gemeente van Filippi. Hij heeft een positief beeld van die gemeente. Want God is zijn goede werk bij hen begonnen. En Hij zal het ook afmaken. Dit gebed kunnen wij ook meebidden. Het is een gebed om groei en liefde, om groei in kennis en om groei in gevoeligheid.

Kroniek:
C. van Dijk
Kleine groepen
Met als aanleiding het proefschrift van Jaap Modderman, Kerk (in) delen, zijn de laatste tijd de kleine groepen in de kerk onderwerp van gesprek geweest. Wat betreft kleine groepen en het goed functioneren ervan moet je niet al te hooggespannen verwachtingen hebben; de verantwoordelijkheid van de ambtsdragers kan er niet door vervangen worden.

Samen zingen
Op de synode kwam het zingen van Opwekkingsliederen en Psalmen voor nu aan de orde. Daar is nogal wat tegen in te brengen, maar de synode moet nog beslissen. Niet vergeten moet worden dat in de eredienst de gezamenlijkheid van de gemeente vooropstaat en niet het ‘bedienen’ van groepen gemeenteleden.

Thema:
A.N. Hendriks
Prediking en geloofsbeleving
Prof. J.W. Maris ontving bij zijn afscheid als hoogleraar aan de TU Apeldoorn een bundel opstellen. Uit deze bundel wordt deze keer aandacht gegeven aan wat prof. A. Baars schrijft over bevinding en prediking. Het is een waardevolle bijdrage in deze tijd waarin gevoel en beleving zo belangrijk gevonden worden.

Column:
G. Zomer
Dan speel ik met een panter
Hoe zal het zijn, als de eeuwige vrede komt, niet alleen voor de mens, maar ook voor het dier?!

Rondblik:
P. Niemeijer
Christus en de boze geesten
Er is veel aandacht voor de wereld van (goede en kwade) geesten. Het heidense en het bijbelse denken hierover staan lijnrecht tegenover elkaar. In Christus heeft God over de boze machten (schepselen!) getriomfeerd. Zijn kinderen worden nog wel door de duivel gekweld en aangevochten, maar hij heeft geen zeggenschap meer over hen.

Synode 2008:
G. Zomer
Synode voor sluitingstijd
De synode is bijna aan de sluiting toe. Er moest nog gesproken worden over de liederen in de eredienst, over de contacten met de Hersteld Gereformeerde Kerken en over het rapport over man/vrouw in de kerk.

Gemeentebreed:
A.N. Hendriks
Preekgericht horen
Luisteren is een actieve bezigheid. Dat geldt ook voor het luisteren naar de preek. Schilder zei al dat de kerkdienst een werkplaats is, niet alleen voor de predikant, maar net zo goed voor de gemeente. Van de hoorders mag ook wat gevraagd worden. De Geest maakt actief en gebruikt onze activiteit.

Korte boekbespreking:
M.J.A. Zwikstra-de Weger
Gemeente in training
Ds. A. Souman schreef een door de BGJ uitgegeven boekje met vijf bijbelstudies over de eerste brief van Paulus aan Timoteüs, onder de titel Gemeente in training.

Boek van de maand:
J.W. van der Jagt
Schitterend Lutherboek
Over Luther verscheen een mooi en rijk geïllustreerd boek bij Kok, Kampen: Martin Luther, zijn leven, zijn werk, onder redactie van dr. Sabine Hiebsch en drs. Martin van Wijngaarden.

Gedicht:
Verlangen naar een zuiver geluid, Marten Nap. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Verlost Christus van een tijdelijke hel?
De moeite om te geloven in de eeuwigheid van Gods oordeel en het bestaan van de hel neemt toe. Wat de Schrift daarover zegt, wordt door ds. H. Polinder weergegeven in De Wekker.

Op Goed Gerucht in de PKN
In De Waarheidsvriend beschrijft ds. H.J. Lam wat de beweging Op Goed Gerucht inhoudt.
Wees geen nomofoob!!
Nomofobie is de angst onbereikbaar te zijn. Daarover verscheen een en ander in de pers, zoals van Willem van der Meiden een column in VolZin, geciteerd via De Waarheidsvriend, en artikelen van dr. G.W. Marchal in Confessioneel en van drs. A.J. van der Wekken in De Wekker.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Maartnummer
- Milieu en rentmeesterschap
- het Woord blijft staan
- boekgeloof
- herders en schapen
- heiligen
- onderwijs en opvoeding

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer