Nader Bekeken

Bij God buiten beeld?

NBdecember2008

december 2008
jaargang 15, nr 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Schelling
Bij God buiten beeld?
Als je om je heen kijkt wat er allemaal gebeurt in de wereld, dan kan je wel eens het gevoel overvallen alsof de Here zijn kinderen vergeten is. Veel psalmdichters verwoorden dit gevoel. Verwezen wordt dan naar de hogepriester en zijn speciale ambtskleding. Hij droeg de namen van de stammen van het volk op zijn borst, op zijn hart. Van de oudtestamentische hogepriester kijken we verder naar de grote Hogepriester. God zal zijn volk niet vergeten!

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Positief denken
Positief denken op de manier van de Bijbel staat dichter bij wat Luther leerde dan bij wat Robert Schuller sr. via de tv wil laten geloven. Laat een mens klein denken over zichzelf als zondaar en groot over God!

Het kerkverband in geding
Na de synode zijn in de pers diverse reacties verschenen over de besluiten, vooral die welke te maken hebben met de vrijheid van de plaatselijke kerken. Zo komt het kerkverband in geding en ook daarop waren weer reacties gepubliceerd. Er lijkt een vorm van independentisme te ontstaan waartegen gewaarschuwd dient te worden, zodat kerkenraden en classes de bijbelse koers blijven volgen.

Teleurstelling
Prof. A.L.Th. de Bruijne was teleurgesteld over de synodebesluiten ten aanzien van de NGK. In De Reformatie schreef hij daarover en zijn artikel maakt bezorgd.

Thema:
E. Rupke
Die verschrikkelijke hel
Het is in om niet meer in de hel te geloven, tot in de protestantse theologie toe. Maar de Bijbel leert anders, al komen er ook bij wie de Bijbel als Gods Woord beschouwt, wel veel vragen op. Vragen die mede te maken hebben met de verhouding tussen Gods toorn en zijn liefde.

Column:
G. Zomer
Tukkers
Twijfels zijn er altijd geweest. Maak er geen cultuur van, maar leef in die cultuur met de gezondmakende leer van de kerk.

Rondblik:
J.H. Bollemaat
Zeg nu zelf. Drie keer twintig lessen over geloven met TomTom
In de catechesemethode Zeg nu zelf (uitg. De Vuurbaak, Barneveld) wordt in drie jaargangen de Catechismus behandeld. Geconcludeerd wordt dat, ondanks enkele opmerkingen, deze methode een goed en bruikbaar leerboek is.

Gemeentebreed:
H. Drost
Kerkplanting. Nadenken over een trend
Kerkplanting lijkt een hype te zijn. Het zou de beste manier zijn van evangeliseren. Of is gemeentestichting een gevolg van evangelisatiewerk? Er zijn in elk geval wel mooie kanten aan kerkplanting. Vaak wordt gewerkt via de gerichtheid op doelgroepen. Hoe kun je samen gemeente zijn?

Boek van de maand:
H.J. Boiten
Boeiend boek over Ysbrandius Balkius
Prof. Frank van der Pol gaf een boek uit rond de beide preken over het klein mosterdzaad van de Antwerpse predikant Balkius, die leefde in de 16e eeuw, de turbulente tijd van vervolging en verstrooiing: Mosterdzaad in ballingschap (Kok, Kampen).

Gedicht:
Leerling, Anton Korteweg. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Bidden, hoe langer hoe beter?
In De Wekker liet ds. J. Jonkman zich uit over het gebed: hebben lange gebeden of heeft georganiseerd bidden meerwaarde?

Theologen met invloed
Stefan Paas stelt in CV.Koers de vraag waarom er nog zo weinig theologen meer zijn die invloed kunnen en willen hebben.

Een vrouw uit duizenden
In De Waarheidsvriend stond een levensbeschrijving te lezen van dr. Sabine Hiebsch over Wibrandis Rosenblatt, die de vrouw was van drie reformatoren.

Een vrouw als duizenden
In EO/Visie ging een column van Adrian Verbree over de domineesvrouw.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Maartnummer
- Milieu en rentmeesterschap
- het Woord blijft staan
- boekgeloof
- herders en schapen
- heiligen
- onderwijs en opvoeding

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer