Nader Bekeken

Twee keer naar de kerk

NB2003-1

januari 2003
jaargang 10, nr 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Twee keer naar de kerk
Waar staat het in de Bijbel dat we twee keer naar de kerk moeten? Die vraag is vaak gesteld. Hangt het tegenwoordig voor velen meer af van de vraag wat ze leuk vinden? In de samenkomsten wil God zijn volk ontmoeten. Door de regelmatige kerkgang wil Hij ons laten groeien in geloof. O.a. wordt aan de orde gesteld: de onderlinge gemeenschap, de sabbat, de rust, de inhoud van de kerkdienst.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Gewoon dóen

Gewoon maar de liturgie aanpassen zonder de kerkenraad te raadplegen, is dat in feite geen vorm van dominocratie?

God Fashion
Al heeft het met mode niets te maken, het is wel modern: de jeugdkerkdiensten te Zwolle onder de naam God Fashion. De onvrede bij de jeugd zou wel eens te maken kunnen hebben met de onvrede bij ouderen, en met een consumptiementaliteit. Modernisering moet niet tot versimpeling gaan leiden.

Henk Jasperse
Nog meer onvrede in de kerk, nu vanwege het ‘Jasperseprobleem’, of liever: onzekerheid en twijfel. Men redeneert vanuit zichzelf in plaats vanuit Gods norm. Houd je maar liever bij de traditie van de Schrift: bekering en verootmoediging.

Protestantse Kerk: eenheid, lijm en scheur
Het proces van eenwording tot wat de Protestantse Kerk moet worden, verloopt nog steeds moeizaam. De bestaande pluralistische praktijk wordt nu formeel vastgelegd. Niet de kerk van het Woord, maar de kerk van de secularisatie. De ontwikkelingen bij de hervormd-gereformeerden moeten ons aan het hart gaan.

De ‘proefballon’ van Selderhuis
De chr. geref. hoogleraar prof. H.J. Selderhuis sprak in een krantenverslag over samenwerking tussen de universiteiten van Kampen en Apeldoorn over ‘kerken op weg naar eenwording’. Doordat hij vanuit de bevindelijke flank van zijn kerken over deze uitspraak op zijn vingers getikt werd, blijkt helaas nog veel wantrouwen.

Thema:
A.N. Hendriks
De persoon van de predikant
De predikant is gezant van Christus. Hij staat niet op de kansel als hoorder te midden van de hoorders, die als deskundige helpt bij het begrijpen van de Schrift. De preek is ambtelijke verkondiging, de predikant preekt op grond van zijn ambt als dienaar van het Woord. Al kan hij niet anders dan optreden als mens, hij spreekt niet vanuit zijn eigen ervaring, maar vanuit de Schrift.

Column:
J.J. Burger
Exit poll
Na verkiezingen wordt mensen wel eens gevraagd waarop ze gestemd hebben. Deze persoonlijke exit poll doet een beroep op de ChristenUnie om over concrete problemen te praten.

Rondblik:
R. IJbema
‘Vreugde der wet’
In Psalm 119 roept de psalmdichter zijn vreugde over de wet uit. Toch is het geen Farizeese psalm. En of je de psalmen nu achteraf leest ‘in Christus’ of niet, de vrijmoedige vreugde in de wet blijft. Oftewel in nieuwtestamentische woorden: wees blij met de vruchten van de Geest.

Gemeentebreed:
J. Wesseling
Ontlezing
Het is algemeen bekend dat er tegenwoordig minder wordt gelezen. Men heeft blijkbaar geen tijd meer om geestelijk en kerkelijk bij te blijven. Daar moet je als ambtsdrager wel van bewust zijn. En van het feit dat gereformeerde mensen op verschillende golflengten kunnen communiceren. Hoe kunnen wij gewoon gereformeerd blijven te midden van alle informatieprikkels en spraakverwarring?

Boek van de maand:
H.J. Boiten
Een geschiedenis van het kerklied
Onder redactie van Jan Luth, Jan Pasveer en Jan Smelik is bij Boekencentrum, Zoetermeer, uitgegeven het boek Het kerklied. Een geschiedenis. Vormen van kerkmuziek in de vroege kerk en de Middeleeuwen, in de rooms-katholieke, de anglicaanse, de lutherse, de calvinistische en de doopsgezinde tradities worden onder andere in dit boek behandeld. Het is een boeiend en informatief handboek.

Gedicht:
C.O. Jellema, Tijdopname. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
J.J. Burger
Marie Dentiëre
Aan het reformatiemonument in Genève zijn ter gelegenheid van Hervormingsdag 2002 nieuwe namen toegevoegd. Voor het eerst ook de naam van een vrouw. In VolZin vraagt kerkhistoricus Auke Jelsma zich af wie zij was en of haar naam terecht is aangebracht op dit grote monument.

De Evangelisch-Altreformierte Kirche (EAK)
In Centraal Weekblad schreef prof. H. Baarlink een informatief artikel over de Evangelisch-Altreformierte Kirche, waarvan de geschiedenis al lange tijd samen opgaat met die van de Gereformeerde Kerken (synodaal) in Nederland.

Echtscheiding in de oude kerk
Uit De Waarheidsvriend is de conclusie overgenomen die P.E. Bouter trok aan het eind van drie artikelen over de opvattingen over huwelijk en echtscheiding in de oude christelijke kerk. Opvattingen die voor onze tijd ook waardevol zijn.

Het bidden van de rozenkrans
In een ‘Apostolische brief’, in vertaling overgenomen in 1 2 1, schrijft de paus over het rozenkransgebed, met als doel een gezond geestelijk leven te bevorderen. Met veel hiervan hebben gereformeerden moeite, maar de oproep tot regelmatige overdenking en gebed kunnen ook wij ter harte nemen.

Kleingoed onder vergrootglas
Een aantal voor zich sprekende uitspraken en citaatjes, overgenomen uit diverse bladen.

Register 2002
Dit nummer bevat een uitneembare katern met de registers over jaargang 9, 2002.

 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Januarinummer
- God grijpt in
- hoe werkt de wijnbouwer?
- ethiek en exegese/hermeneutiek betreffende homoseksualiteit
 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer