Nader Bekeken

Leven in het licht van de Heer

NBfebruari2009

februari 2009
jaargang 16, nr 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. Heemskerk
Leven in het licht van de Heer
Dringt geloven je in een benauwend keurslijf? Jesaja leert (in 2:5) dat hij die gelooft, een mens met toekomst is. Een toekomst van volmaakte gehoorzaamheid en vrede. Jesaja doet daartoe de oproep: Kom mee, volg de Heer!

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Broeder weg?
Lourens Heres schreef het boek Broeder weg, een boek waarin veel aan de orde komt, m.n. over de invloed van het postmoderne denken in onze kerken. Er is veel dat herkenning en ook instemming oproept, maar ook veel dat (te) kort door de bocht is.

Een onbegrijpelijke benoeming
Er kunnen bezwaren worden opgeworpen tegen de benoeming van dr. S. Paas als universitair docent aan de TU te Kampen wat betreft diens opvattingen over de Schrift.

Thema:
E. Brink
Leefruimte. Gods beschikking en onze bewegingsvrijheid
Ook Calvijn heeft zich beziggehouden met vragen rond de verhouding tussen Gods verkiezing en de menselijke vrijheid. Calvijn heeft steeds Gods eer voor ogen. Hij blijft bescheiden, want hij moet telkens weer erkennen dat er voor ons vragen onbeantwoord blijven. Spreken over predestinatie kan niet los van Christus. Goddelijke soevereiniteit gaat samen met menselijke verantwoordelijkheid.

Column:
G. Zomer
Verjaardag
Waarom en hoe vier je je verjaardag met alle goede herinneringen aan die van vorige jaren?

Rondblik:
I. Slump-Schoonhoven
Heilig vuur in Amsterdam
Enkele overwegingen bij een aantal tentoongestelde kunstwerken op de tentoonstelling Heilig Vuur, religie en spiritualiteit in de moderne kunst, die te Amsterdam wordt gehouden. Uit de kunstwerken spreekt hoe dan ook een verlangen naar religieuze ervaring.

Gemeentebreed:
H. Drost
Gestuurde liefde. Nadenken over ambtsdragers en gemeenteleden
Aan de ene kant is er tegenwoordig weinig waardering meer voor de ambtsdrager en het ambt, anderzijds is er een roep om sterke leiders in de kerk. Ambtsdragers beleven een spanning tussen het profeet van God zijn en het de gemeente naar de zin maken. Is de gemeente als een gondel of als een roeiboot?

Korte boekbespreking:
P.L. Voorberg
Genade ervaren
Deels lovende, deels kritische bespreking van Jos Douma, Genade ervaren. Het verlossende werk van Jezus in je leven (uitg. Kok Kampen).

M.J.A. Zwikstra-de Weger
Twee geloven op één kussen
Journaliste Pauline Weseman wilde weten hoe gehuwde stellen met een geheel verschillende religieuze achtergrond het bij elkaar uithouden en interviewde tien interreligieuze echtparen in het boek Het duivels kussen (uitg. Ten Have, Kampen).

Boek van de maand:
A.N. Hendriks
Op weg naar het laatste oordeel
Dr. A. van de Beek schreef het boek God doet recht. Eschatologie als christologie (uitg. Meinema Zoetermeer), een intrigerend boek over vragen van deze tijd.

Gedicht:
De vlucht, Willem de Mérode. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Leren van Calvijns omgang met de Bijbel
In Kontekstueel verscheen een artikel van de hand van Calvijnkenner dr. W. de Greef over Calvijns omgang met het Oude Testament en zijn honorering van de eenheid van de Schrift.

Prof. Maris in Canada
Prof. J.W. Maris heeft enkele maanden colleges gegeven aan het Theological College in Hamilton en vertelde daarover in De Wekker.

De kinderdoop, geen geïsoleerd onderdeel van de leer
In De Waarheidsvriend belicht ds. A.J. Mensink de kinderdoop van verschillende kanten.

Vriendschappen van je kinderen
In Terdege gaf Marnella Vlasblom-Bulk tips voor ouders wanneer vriendschappen van hun kinderen problemen opleveren.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Meinummer
- Rust vinden
- veranderende kerken
- werken in Oekraïne en in Zuid-Afrika
- het leven is een damp
- God én mens

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer