Nader Bekeken

Antwoorddag

NBmaart2009

maart 2009
jaargang 16, nr 3

Download dit nummer 

Schriftlicht:
G. Kwakkel
Antwoorddag
Welvaart lijkt er vaak voor te zorgen dat mensen God vergeten. Toch belooft God in Hosea 2:23-24 zijn volk een toekomst vol overvloed. De Heer zal antwoord geven, want met zijn liefde overwint Hij onze ontrouw.

Kroniek:
C. van Dijk
Onder vuur
In reactie op artikelen van B. Luiten in De Reformatie gaat het nogmaals over kritiek en bezorgdheid ten aanzien van marktdenken in de kerk en de formulieren, en de procedure die de GS daarvoor toegepast heeft.

Stijl
Vervolgens trof de kritiek wat eerder geschreven is over stijl in de kerk. Een kerkdienst is nu eenmaal een eigensoortig gebeuren.

Thema:
A.N. Hendriks
Zicht op C. Veenhof
Na het congres over leven en werken van prof. C. Veenhof (2006, ADC Kampen) zijn vrijwel alle bijdragen gebundeld in: George Harinck (red.), ‘Niets is overbodig, niets is toevallig’ (uitg. De Vuurbaak, Barneveld). Het is goed dat de belangrijke rol die deze predikant, publicist en hoogleraar speelde, op deze wijze aandacht krijgt, ook al is het beeld dat van hem wordt opgeroepen, niet volledig en roept zijn opstelling in de jaren zestig nog steeds vragen op.

Column:
R.Th. Pos
Scheppingsorde: ‘hij stond erbij en keek ernaar’
De scheppingsorde: kunnen/willen wij daar nog wel wat mee?

Rondblik:
J. Kamphuis
Ongeloof en Revolutie. Het meesterwerk van Groen van Prinsterer in hedendaags Nederlands: een gebeurtenis!
Van de hand van vader en zoon Roel en Arie Kuiper is in de serie ‘Klassiek licht’ (uitg. Nederlands Dagblad, Barneveld) een hertaling in hedendaags Nederlands van het grote staatkundige werk van Groen van Prinsterer verschenen, waarin hij lezingen bundelde. Het is goed dat dit nog steeds belangrijke boek weer onder de aandacht komt.

Gemeentebreed:
Joh. de Wolf
Huiskring in plaats van huisbezoek?
Uitgewerkt wordt wat pastoraat is, aan de hand van de vraag of het onderlinge pastoraat zoals dat plaatsvindt in groepen, het pastoraat van de ouderlingen kan aanvullen en ondersteunen, of misschien zelfs vervangen.

Korte boekbespreking:
J.W. van der Jagt
Calvijn was mens
In Calvijn, een mens (uitg. Kok, Kampen) schreef H.J. Selderhuis een prettig leesbare biografie van de grote reformator die dit jaar zo in de belangstelling staat.

Boek van de maand:
L.W. de Graaff
Leefregels voor moslims in het Westen
Herman Beck en Gerard Wiegers, twee hoogleraren godsdienstwetenschap in het bijzonder van de islam, schreven een studie over islam en ethiek in het boek Moslims in een westerse samenleving (uitg. Meinema, Zoetermeer). Het hemelsbrede verschil tussen de christelijke en islamitische ethiek komt daarin duidelijk naar voren.

Gedicht:
In het gedicht, Jotie ’t Hooft. Met kort commentaar door G. Slings

Persrevue:
P.L. Storm
Als christenen Darwin achterna – een nieuwe evolutie?
In het Gereformeerd Kerkblad (midden en zuiden) verschenen van J.K.S. Siertsema enkele artikelen over de kwestie schepping/evolutie en de invloed van de media, en over het theïstisch evolutionisme. In het Reformatorisch Dagblad had H. van den Belt op dat laatste al kritiek gegeven.

Wilders, vrijheid van meningsuiting en de positie van christenen
In Confessioneel schrijft dr. T.H. van der Hoeven over Wilders’ martelaarschap voor de vrije meningsuiting en waarom christenen waakzaam dienen te zijn.

Van ophouden weten
In De Wekker toont E.J. van Dijk aan wat de overbelasting van jongeren betekent voor hun studiekeuzes en studieresultaten. In Christelijk Weekblad laat Daan Thoomes weten waarom regelmatige rust voor ieder goed is.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Juli-augustusnummer
- Gods wet en leven volgens die wet
- bijbelse koers
- avondmaal vieren buiten eredienst?

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer