Nader Bekeken

Vurig enthousiasme moet . . .

NBmei2009

mei 2009
jaargang 16, nr 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H. van den Berg
Vurig enthousiasme moet
Moeten moet, daar schreef onlangs prof. dr. A.L.Th. de Bruijne over, het is een bevrijdend geluid. Heeft dat dan niet met wetticisme te maken? In Romeinen 12 spreekt Paulus van het moeten veranderen. Laat je enthousiasme aansteken door de Geest! Maar jouw vuur is wel om anderen ook aan te steken, niet om ze te verteren. Kijk naar Christus en hoe Hij gehoorzaam was.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Een verkeerde indruk
De redactie betreurt de indruk die in de Kroniek van het februarinummer over de benoeming van dr. Paas gewekt zou kunnen zijn, alsof het een veroordeling zou zijn geweest in plaats van een vraag om nadere toelichting.

Voor- en achterdeur
De statistische gegevens in het nieuwe kerkelijk Handboek laten een daling van het ledental zien. Zou naar de redenen hiervan meer onderzoek gedaan kunnen worden?

Kerkconcept
Ook bij evangelische gemeenten blijkt volgens de publicatie Ooit evangelisch dat er een terugloop is te constateren.

Inclusief
Naar aanleiding van de bezinning op een onlangs gehouden studiedag van de TU Kampen over inclusief en exclusief preken wordt een aantal opmerkingen gemaakt.

Thema:
A.N. Hendriks
Laagdrempelige diensten en preken?
Tegenwoordig is er veel aandacht voor de missionaire gemeente. Er worden bijzondere diensten belegd, waarin speciaal belangstellende buitenstaanders welkom zijn. Is hier wel voldoende theologische bezinning op de aard van de kerkdienst en op adres en doel van de prediking aan voorafgegaan?

Column:
R.Th. Pos
Belijdenis doen en trouw in de gemeente
Belijdenis doen en lid willen zijn in deze kerk, dat is niet voor ieder even vanzelfsprekend.

Rondblik:
H. van Leeuwen
Moderne wetenschap in de Bijbel
Ben Hobrink schreef Moderne wetenschap in de Bijbel (Hoornaar 2005), een boek dat helpt om het boek van de natuur te lezen, en de wijsheid die je daar tegenkomt, te plaatsen in het kader van het wereldbeeld dat God ons leert.

H. Drost
Gereformeerd belijden. Serie boekjes van de Gereformeerde Bond
In een twaalfdelige serie (uitg. Kok, Kampen) laten theologen van de Gereformeerde Bond zien wat de waarde is van het gereformeerd belijden voor onze tijd. Op enkele deeltjes wordt wat breder ingegaan, ook om de bonders beter te leren kennen.

Gemeentebreed:
A. Bas
Veranderingen
Enkele opmerkingen over het vanuit de Schrift omgaan met veranderingen binnen de kerk.

Boek van de maand:
Joh. de Wolf
Orde op zaken in een jonge stadskerk. CNT-commentaar op 1 Korintiërs
Dr. R. Dean Anderson schreef in de serie CNT een nieuwe commentaar: 1 Korintiërs. Orde op zaken in een jonge stadskerk  (uitg. Kok, Kampen). Op enkele onderdelen wordt breder ingegaan.

Gedicht:
Dit witte uur, Anton Ent. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Vrouw in ouderlingambt in Nederlands gereformeerde ‘zusterkerk’ Zwolle
In Opbouw schrijft Ad de Boer over openstelling van de vrouw in het ambt in een van de kerken in Zwolle en noemt het ‘teer punt in relatie met GKV’.

Voordat we theïstisch evolutionist worden…
In De Waarheidsvriend gaat M.J. Paul in op de verschuivingen die onder christenen plaatsvinden om geloof in de Bijbel en evolutionisme te kunnen verbinden en hij signaleert dat steeds meer christenen accepteren dat de mens van een dier afstamt.

Warm pleidooi voor bestudering van de kerkgeschiedenis
Dr. C.M. van Driel reageert in De Wekker op kritische uitlatingen over de keuze van promovendi voor kerkgeschiedenis.

Durf ook eens te zwijgen!
Soms is het wijzer om te zwijgen dan om te spreken, aldus ds. W. Dekker in De Waarheidsvriend.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Meinummer
- Rust vinden
- veranderende kerken
- werken in Oekraïne en in Zuid-Afrika
- het leven is een damp
- God én mens

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer