Nader Bekeken

Ruimschoots genoeg

NBjulieaugustus2009

juli/augustus 2009
jaargang 16, nr 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:
A.C. Breen
Ruimschoots genoeg
In 2 Korintiërs 9 gaat het over Gods gaven, die Hij overstelpend uitdeelt. Wie ruimschoots genoeg heeft, kan ruimschoots bijdragen. De rechtvaardige is gul. Wie overvloedig heeft, overvloedig geeft.

Kroniek:
C. van Dijk
Doop in het midden?
In het ND bepleitte onlangs de NGK-predikant J. Mudde het accepteren van baptisten als volwaardige leden van gereformeerde kerken. Maar over een verschil in denken over de doop kun je toch niet te gemakkelijk heen stappen. Een doop die Gods beloften onderstreept, is een wezenlijk andere doop dan die menselijke toewijding markeert.

Nieuwe belijdenis?
Eveneens in het ND was te lezen over de promotie van dr. R.C. Janssen en diens pleidooi voor het opstellen van een nieuwe belijdenistekst. Volgens hem dient een belijdenis zo min mogelijk tijdgebonden te zijn. Zou een nieuwe belijdenis werkelijk een stap vooruit zijn?

Thema:
A.N. Hendriks
Predikanten in de eerste tijd van de Republiek
Wie waren de predikanten in de eerste tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden? Wat was hun positie, hoe stond het met hun opleiding en hoe gingen zij te werk met hun prediking? Een historische terugblik.

Column:
R.Th. Pos
Mobiele telefoons en communicatie
De echte communicatie moet door al die mobiele communicatie niet verdrongen worden!

Rondblik:
A. van der Sloot
Hoe onbevooroordeeld is de moderne bijbelwetenschap?
Een bijdrage aan de actuele discussie over de moderne bijbelwetenschap. Wat houdt deze wetenschap in en welke zaken spelen er een grote rol? Uitgangspunt is een artikel van prof.dr. E. Talstra in het ND.

M.J.A. Zwikstra-de Weger
Bereidwillig en oprecht
Deze zomer wordt in het kader van 500 jaar Calvijn in de Grote Kerk te Dordrecht een overzichtstentoonstelling gehouden, Calvijn & Wij. Een verslag met de vraag of de doelstelling: ‘Calvijn leren kennen en ontdekken of zijn gedachtegoed iets te maken heeft met wat wij als calvinistisch bestempelen’ waargemaakt wordt.

Gemeentebreed:
P. Niemeijer
Toelating tot het heilig avondmaal
De synode van Amersfoort-Centrum 2005 gaf richtlijnen en voorwaarden voor gasten uit andere dan zusterkerken, die aan het avondmaal wensen deel te nemen. Die voorwaarden worden nog eens gerelateerd aan het onderwijs van de Schrift.

Korte boekbespreking:
M.J.A. Zwikstra-de Weger
Gods gave Wet
Bij de BGJ is een bundeltje schetsen uitgegeven over de tien geboden, geschreven door tien verschillende auteurs: ds. E. Brink e.a., Tien gave regels van God. 10 bijbelstudies over de Tien Geboden.

H.J. Boiten
Ankers lichten
Van de in 2007 overleden Willem L. Meijer is door zijn vrouw en zoon een dichtbundel samengesteld (uitg. Medema, Vaassen). Een aantal gedichten is door Roelof Elsinga op muziek gezet en daarvan is een cd gemaakt onder dezelfde titel als het boek: Ankers lichten.

Boek van de maand:
A. Bas
De vreugde van God
John Piper schreef het boek De vreugde van God (uitg. De Banier, Utrecht). Het is een boek om kritisch te lezen.

Gedicht:
Liedje, Judith Herzberg. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Honoreer de samenhang van de Schriften in de uitleg van een tekst!
Prof.dr. J. van Bruggen schreef enkele artikelen in De Waarheidsvriend over de samenhang van de Bijbel: het gaat om het ene en gehele evangelie, ook bij de uitleg van teksten.

Is de kerk de grote vijand van de seksualiteit?
Eveneens in De Waarheidsvriend verscheen een serie artikelen van prof.dr. H.W. de Knijff over onze omgang met seksualiteit. In de geciteerde aflevering gaat hij in op de houding van de kerk in de geschiedenis daarin.

Selderhuis over Calvijn
In De Wekker is de toespraak gepubliceerd die prof.dr. H.J. Selderhuis hield tijdens de Nationale Calvijnherdenking in de Grote Kerk te Dordrecht.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Meinummer
- Rust vinden
- veranderende kerken
- werken in Oekraïne en in Zuid-Afrika
- het leven is een damp
- God én mens

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer