Nader Bekeken

Zet Petrus een streep

NBoktober2009

oktober 2009
jaargang 16, nr 10

Download dit nummer 

Schriftlicht:
W.F. Wisselink
Zet Petrus een streep?
De streeptheologie leert dat de tekenen en wonderen alleen voorkwamen in de begintijd van de kerk, als zogenaamde startversterkers. Aan de hand van drie bijbelgedeelten (Marcus 16:14-20; Handelingen 5:12-16 en 1 Petrus 2:1-10) wordt aangetoond dat bij de streep die Petrus trok, eerder sprake is van een stippellijn.

Kroniek:
C. van Dijk
Onvanzelfsprekend
In De Reformatie stelde ds. J.H.F. Schaeffer vast dat onder ons nu allerlei vragen opkomen die er vroeger zo niet waren. Alles lijkt opnieuw doordacht te moeten worden. Hij vraagt zich af wat de oorzaak is en legt verbanden met de huidige gevoelscultuur. Er worden enkele opmerkingen gemaakt bij dit artikel.

Matrix-beroep
Ds. R. van der Wolf van Urk heeft gemeend het beroep dat de buiten het verband van de Hersteld Gereformeerde Kerken gestelde gemeente van Hardenberg op hem deed, te moeten aannemen. Hij heeft daarmee onze kerken verlaten en daar wordt protest tegen aangetekend.

Thema:
A.N. Hendriks
Door de doop ingelijfd
De Catechismus leert dat de kinderen evengoed als de volwassenen bij Gods verbond en zijn gemeente behoren. Het doopformulier zegt heel treffend dat onze kinderen als leden van Christus’ gemeente behoren gedoopt te zijn. Wat moeten we onder die inlijving verstaan?

Column:
R.Th. Pos
Nieuws en Nieuws
Over media en nieuwsverstrekking, en over het grote Nieuws van de Bijbel.

Rondblik:
Joh. de Wolf
Nogmaals over Stefan Paas
Over de benoeming van dr. Paas aan de TU Kampen en over zijn dissertatie en zijn bedoeling daarmee is al veel geschreven. Als vervolg aan de discussie wordt nu de vraag opgeworpen of Paas met de benadering die hij in zijn proefschrift volgt, de Bijbel recht doet en de gereformeerde bijbelwetenschap verder helpt. Daarbij worden waarderende en kritische woorden geschreven.

Gemeentebreed:
P.L. Storm
Diakenen op huisbezoek
Het is niet altijd gewoonte dat de diakenen op huisbezoek gaan bij alle gezinnen in hun wijk. Het is wel de bedoeling dat ze dat doen, aldus art. 22 van de kerkorde. Praktische tips en aandachtspunten passeren de revue.

Boek van de maand:
H. Drost
Wil God of wil ik?
R.C. Sproul schreef met Vrije wil en genade. Gevangenschap en bevrijding van de wil (uitg. De Groot, Goudriaan) een leerzaam boek over de verhouding tussen de erfzonde en de menselijke vrije wil.

Gedicht:
De dag van Eden. In memoriam matris, Anton van Wilderode. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
‘… en buiten haar is er geen heil’
Over de opmerking dat je je heil ook wel buiten de kerk kunt vinden, als het er je om wat voor reden dan ook niet zint, schreef Harald Overeem in het Reformatorisch Dagblad.

Enig zaagwerk aan de poten van de troon van Koning Kind
Nuchtere opmerkingen over hoe men tegenwoordig tegen kinderen en jongeren aankijkt, zijn gemaakt in De Waarheidsvriend door ds. D.M. van de Linde en in het (chr. geref.) Kerkblad voor het Noorden door Jan van Amerongen.

B.E.A.M.E.R = Bijbel Echt Altijd Mee Elke Rustdag
Peter Sijtsma geeft in het (chr. geref.) Kerkblad voor het Noorden aan waarom je niet zonder bijbeltje in de kerk moet zitten.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Meinummer
- Rust vinden
- veranderende kerken
- werken in Oekraïne en in Zuid-Afrika
- het leven is een damp
- God én mens

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer