Nader Bekeken

Immanuël leeft!

NBdecember2009

december 2009
jaargang 16, nr 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Schelling
Immanuël leeft!
Door een herdenking van iemand uit vroeger tijd, zoals dit jaar Calvijn, wordt weer eens duidelijk dat de Here zo’n herdenkingsperiode in één blik kan overzien. Van daaruit en daardoor trekt Hij zijn spoor ook naar ons vandaag. Zijn belofte ‘Ik ben met jullie’ mag ook ons met een gelovige blik en geduldige hoop onze jaarwisselingen laten passeren.

Kroniek:
C. van Dijk
Nogmaals Paas
Samenvattend wordt beschreven wat zich het afgelopen jaar heeft afgespeeld rond de benoeming van dr. S. Paas aan de TU Kampen. De universiteit heeft een studiedag of conferentie toegezegd. Wat zal daar besproken worden? En wat is de status van desbetreffende kerkelijke uitspraken?

Thema:
A.N. Hendriks
Barnabas in the picture
Barnabas is onder ons niet zo bekend, omdat hij altijd in de schaduw van Paulus heeft gestaan. Toch leert de Bijbel ons veel over hem, vooral dat hij een voorganger is die we in ere mogen houden. Niet vanwege zijn eigen prestaties, maar omdat hij vol was van de Geest, die hem bekwaamde.

In memoriam Detmer Deddens (1923-2009), door J. Kamphuis.

Column:
R.Th. Pos
Filter
Over standpunten, acceptatie en tolerantie.

Rondblik:
J. Knigge
De stal en de ster van Betlehem
Over de kerstgeschiedenis is wat betreft de herberg, de stal, en de ster en de magiërs vanuit historisch oogpunt een en ander te vertellen.

Gemeentebreed:
P. Niemeijer
Avondmaal en gereformeerde leer
In een eerder artikel ging het over de toelating tot het avondmaal (juli/augustusnummer). Voor samen avondmaal vieren is eenheid in geloof nodig. Criterium is dan ook instemming met de gereformeerde belijdenis. De vraag is nu, of daarmee het Apostolicum of de drie formulieren van eenheid wordt bedoeld. Ook wordt het nut van het zgn. avondmaalsbriefje beschreven.

Boek van de maand:
J.W. van der Jagt
Calvijnoogst
Bespreking van een drietal boeken uitgegeven met het oog op het Calvijnjaar: Calvijn. Handboek, onder red. van H.J. Selderhuis; Johannes Calvijn, zijn leven, zijn werk, onder red. van W. Balke, J.C. Klok, W. van ’t Spijker (beide uitgaven van Kok, Kampen); en: een nieuwe uitgave van het belangrijke werk van Johannes Calvijn, De Institutie, uit het Latijn vertaald door dr. C.A. de Niet (uitg. Den Hertog, Houten).

Gedicht:
Arm huisgezin, Guido Gezelle. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Nieuwe spiritualiteit – Updates voor New Age
In CV.Koers schreef drs. Robert Doornenbal over de hedendaagse aandacht voor religie en spiritualiteit; en in het Nederlands Dagblad waarschuwde dr. A.L.Th. de Bruijne tegen positieve waardering van de nieuwe aandacht voor religie.

Wanneer je kind afdwaalt
In een themanummer van Opbouw over kerkverlating geeft Abraham Piper een aantal tips voor ouders die geconfronteerd worden met het afdwalen van hun kind.

Hoe wordt de schepping een open boek voor je?
Prof.dr. G.C. den Hertog publiceerde in De Wekker een serie artikelen over de schepping als een prachtig boek.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Meinummer
- Rust vinden
- veranderende kerken
- werken in Oekraïne en in Zuid-Afrika
- het leven is een damp
- God én mens

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer