Nader Bekeken

De macht van Gods spreken

april 2010
jaargang 17, nr 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
A. Bas
De macht van Gods spreken
God spreekt, en wij mensen hebben te luisteren. Daarom is het ook zo belangrijk om in de eredienst bij de verkondiging van zijn Woord onze oren wagenwijd open te zetten.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Afgoderij in een voetnoot
De kerk van Barneveld-Voorthuizen wil aan de komende synode voorstellen studie te maken over antwoord 80 van de catechismus. De typering ‘roomse mis als vervloekte afgoderij’ past niet meer in deze tijd en hieraan zou een voetnoot kunnen worden gewijd. Het is een goed idee een voetnoot hierbij te plaatsen, maar dan dient die wel een andere inhoud te krijgen dan voorgesteld.

Thema:
M.H. Oosterhuis
De Ruiter en de Doper
In Jezus in ons, het onlangs verschenen boek van Ton de Ruiter (uit. Kok, Kampen) gaat het om een andere kijk op verzoening. De auteur heeft zijn eigen ideeën over het verlossingswerk van Jezus, de Messias. Daar wordt vanuit de Schrift een en ander tegen ingebracht, o.a. door een vergelijking te trekken met Johannes de Doper.

Column:
R.Th. Pos
Podium
Het liturgisch centrum in onze kerkgebouwen moet niet een podium gaan worden.

Rondblik:
L.E. Leeftink
‘Adam’ is zoekgeraakt. Een passage uit het klassieke doopformulier verdwenen
Bij de modernisering van de formulieren is door deputaten de passage over de veroordeling in Adam weggelaten. Daar zijn bezwaren tegen in te voeren, ook wordt gepleit de passage weer op te nemen.

J. Knigge
Onjuiste datering
Met historische gegevens wordt aangetoond dat de bewering van Koert van Bekkum in het Nederlands Dagblad dat ‘niet alles in Jozua is echt zo gebeurd’ onjuist is, omdat er is uitgegaan van een onjuiste datering.

Boek van de maand:
H.J. Boiten
Tussen tekst en lezer
Van de hand van dr. Arie Zwiep verscheen bij de VU University Press, Amsterdam, een historisch overzicht over hermeneutiek met als titel Tussen tekst en lezer. Een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek. Het is een indrukwekkend boek dat doet uitzien naar het vervolgdeel.

Gedicht:
Moeder, Frans Pointl. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
G.J. Schutte

Hoe verder na 9 juni?
Nu er na de val van het kabinet-Balkenende IV allerlei speculaties de ronde doen over de mogelijkheden tot coalitievorming na de verkiezingen van 9 juni, vestigt parlementair historicus Peter van der Heiden in het Friesch Dagblad de aandacht op het Deense voorbeeld van een minderheidskabinet. In Trouw pleit de journalist Hans Goslinga voor een extraparlementair kabinet indien een parlementair meerderheidskabinet niet mogelijk is.

Geweld in de Bijbel
In het Reformatorisch Dagblad geeft prof.dr. H.G.L. Peels antwoord op de vraag hoe het geweld in de Bijbel is te rijmen met een God van liefde en vrede.

 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Meinummer
- Rust vinden
- veranderende kerken
- werken in Oekraïne en in Zuid-Afrika
- het leven is een damp
- God én mens

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer