Nader Bekeken

In het begin

maart 2010
jaargang 17, nr 3

Download dit nummer 

Schriftlicht:
G. Kwakkel
In het begin
Prof. Ellen van Wolde stelde dat de vertaling van Genesis 1:1, ‘in het begin schiep God de hemel en de aarde’ geen goede vertaling is. Het woord voor scheppen zou scheiden betekenen: God scheidde hemel en aarde. Wat gebeurde er nu werkelijk in het begin?

Kroniek:
J.W. van der Jagt
De kracht van de waarheid
Dr. P.L. Voorberg heeft een reactie gestuurd op de Kroniek over een nationale synode uit het januarinummer, waarbij hij zich richt op ‘de kracht van de waarheid’. Maar opkomen voor de waarheid doe je niet met een document dat verschillen over de waarheid verdoezelt.

Ware kerk
Ds. S. de Jong gaf in De Reformatie een overzicht van de situatie in de Gereformeerde Kerken (hersteld). Daarin hebben zich in de korte tijd van bestaan zeven breuken voltrokken. Roept dit onze kerken op om in de spiegel te kijken?

Thema:
A.N. Hendriks
Gezegend naar huis. Over de aäronitische zegen
Aan het slot van de eredienst heeft God het laatste woord: Hij geeft de gemeente zijn zegen mee. Dat is niet altijd zo geweest. Luther voerde als slotzegen de aäronitische zegen in en de andere reformatoren namen dit over. Over de bewoordingen van de zegen is veel te zeggen. Ook komen de aard en de context van de priesterzegen onder de aandacht.

Column:
G. Zomer
Beste Ton
Open brief aan dominee Ton, die een eigen verzoeningsleer ontwikkelde.

Rondblik:
H. Drost
De lessen uit een handboek over gemeentestichting; een knap, gevaarlijk boek
In een nieuw handboek over gemeentestichting (Als een kerk opnieuw begint, uitg. Boekencentrum Zoetermeer) weten de vier auteurs, Gerrit Noort, Stefan Paas, Henk de Roest en Sake Stoppels, alles wat zich bij gemeentestichting voordoet, helder en op een wetenschappelijke manier te beschrijven. Het boek geeft een aantal interessante leerpunten.

Moderne visie in een handboek over gemeentestichting
In een vervolgartikel over het nieuwe handboek over gemeentestichting worden enkele kritische noten gekraakt.

Gemeentebreed:
F.J. Bijzet
Ziekenzalving volgens Jakobus 5:14?
Waarom is er zoveel aandacht voor de zogenaamde ziekenzalving? Is die aandacht wel terecht? De meningen van exegeten lopen sowieso ver uiteen, maar er zijn en blijven veel vragen en onduidelijkheden.

Boek van de maand:
J. Wesseling
Gevaarlijk, maar goed
Aad Kamsteeg schreef een bemoedigend boek over het lijden in De Leeuw is gevaarlijk maar goed. Waarom pijn en lijden niet het laatste woord hebben (uitg. Van Wijnen, Franeker).

Gedicht:
Nat en sap, A.G. Visser. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Ds. K. Hendrikse en de fundamenten van de kerk
De vrijzinnige ds. Hendrikse, zijn leer en en hoe de PKN met hem omgaat, dat alles heeft al heel wat tongen losgemaakt. In het Reformatorisch Dagblad schreef dr. A.A. Prosman zijn kritische reactie. De srciba van de PKN-synode, dr. A.J. Plaisier tracht eveneens in het Reformatorisch Dagblad het classisbesluit te verhelderen.

F.J. Bijzet
Onrust bij de Doppers in Pretoria
In het kerkverband van Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika is er het begin van een scheur ontstaan. Kerk en Woord doet daar verslag van.

 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Meinummer
- Rust vinden
- veranderende kerken
- werken in Oekraïne en in Zuid-Afrika
- het leven is een damp
- God én mens

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer