Nader Bekeken

Voor- of achteruit?

NBjanuari2011

januari 2010
jaargang 17, nr 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Priesters op het bordes
In Leviticus 9 treden Mozes en Aäron voor de Here. De Here heeft hen zelf aangesteld en Aäron mag als hogepriester het volk van God dienen. Als het volk ziet hoe God zelf zijn dienst aanvaardt, jubelen allen van vreugde. Uiteindelijk zullen al Gods kinderen priesters zijn, zoals Petrus later kan schrijven: U bent een koninkrijk van priesters.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Voor- of achteruit?
In het evangelie lees je aansporingen tot geloofsgroei, tot stappen vooruit. Daarbij gaat het om het zich houden aan de waarheid. Gaan we daarin vooruit of achteruit? Deze vraag is actueel in verband met de roep om een nationale synode. Daar zijn in de media al diverse reacties op verschenen. Is er van deze synode te verwachten dat die bevorderend voor de eenheid zal werken.

Thema:
P. Niemeijer
Echtscheidingsgronden?
De website eeninwaarheid.nl roept op om bij de plaatselijke kerkenraden de laatste synodebesluiten over huwelijk en echtscheiding aan te vechten. Daarom worden opmerkingen gemaakt over de status van het deputatenrapport, over wat de synode deed met de passage in dat rapport over 1 Korintiërs 7:15-16 en over de vraag of de Bijbel twee echtscheidingsgronden kent.

Column:
G. Zomer
Nieuwe handen
Hoe moet een dominee op ziekenbezoek gaan in een ziekenhuis?

Rondblik:
G.J. Schutte
De actualiteit van zestiende-eeuwse gereformeerde confessies
Op een symposium in Kampen, november 2009, stonden vijf gereformeerde confessies centraal. In (de bewerking van) een lezing op dat symposium werd ingegaan op het spreken over de overheid zoals de gereformeerde kerken in verschillende Europese landen dat deden in de ontstaansjaren van die belijdenissen.

J. Knigge
De volkstelling en Quirinius
Historische informatie over Quirinius en over het tijdstip van de volkstelling die onder zijn bewind plaatsvond toen de Here Jezus geboren moest worden.

Boek van de maand:
J. Kamphuis
Een tweede biografie over Hendrik de Cock (1801-1842)
De historicus Harm Veldman promoveerde in september aan de TU Kampen op een zeer uitvoerige biografie over Hendrik de Cock. Feitelijk is dit de tweede biografie, want Helenius de Cock schreef er in 1860 al een over zijn vader. Over het leven van De Cock, dat maar kort was, is veel te vertellen.

Gedicht:
Geen meter, J. Eijkelboom. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Wat doorgaat na een Calvijnjaar: de verkondiging van de vrije genade!
Prof. W. van ’t Spijker bepleit in De Wekker dat en waarom men ook na 2009 moet blijven stilstaan bij Calvijn.

Preken over schuld en verzoening
Prof.dr. W. Balke doet in De Waarheidsvriend een dringend beroep op predikers om schuld en verzoening goed aan de orde te laten komen.

Atheïstische christenen?
In Woord en Dienst schrijft ds. Gilbert Baudet een verbijsterend artikel waarin hij felle tegenstanders van het christendom als het ware neerzet als bijzondere vertegenwoordigers ervan.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

Kijk hier voor publicaties van de Stichting Woord en Wereld.

 

Planning Nader Bekeken

Meinummer
- Rust vinden
- veranderende kerken
- werken in Oekraïne en in Zuid-Afrika
- het leven is een damp
- God én mens

 

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer