Cahiers

Kruistocht tegen apartheid?

Cahier 7

Auteur: J.W. Meijer
Jaar: 1988
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460070

* UITVERKOCHT *

 

Gedachten over een christelijke standpuntbepaling

KRUISTOCHT TEGEN APARTHEID?

De hedendaagse bestrijders van de apartheid lijken een kruistocht daartegen te ondernemen. Dit politieke systeem wordt onder andere gezien als een ketterij tegen de huidige (bevrijdings)theologie. 

De auteur is van mening dat de meeste bestrijders geen doordacht alternatief hebben, zodat de vraag V Wat komt er na apartheid?" zeer klemmend genoemd moet worden.
J.W. Meijer behandelt in dit cahier de geschiedenis van de apartheid en wil zo een duidelijk beeld geven van een probleem, waarover heel de wereld kennelijk een mening heeft. De auteur is ervan overtuigd, dat alleen een christelijke, aan Gods Woord gehoorzame benadering problemen zal kunnen opvangen.

J.W. Meijer (geboren te Amsterdam in 1934) is schoolhoofd te Pretoria (Zuid-Afrika). In 1954 deed hij staatsexamen voor onderwijzer en oefende dat beroep in Amsterdam uit tot 1957. Vervolgens ging hij in dienst van de zending naar het toenmalige Nieuw-Guinea, repatrieerde in 1965 en met een onderbreking van enkele maanden arbeid in Korea (voor Mesoz) bleef hij tot 1972 in Spakenburg en Eemdijk. Sinds 1972 woont hij in Zuid-Afrika waar hij geschiedenis en kerkgeschiedenis studeerde aan de Unisa (Universiteit van Suid-Afrika). In 1984 verwierf hij de titel 'Magister Artium' op grond van een biografische studie over Dr. H.J. Coster, een medewerker van Paul Kr├╝ger.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff