Cahiers

Met Calvijn in de impasse?

Cahier 10

Auteur: J. Kamphuis
Jaar: 1989
Aantal blz.: 64
ISBN nr: 9050460119

* UITVERKOCHT *

 

MET CALVIJN IN DE IMPASSE?

Denkt Calvijn dat de belofte van het evangelie eigenlijk alleen de uitverkorenen geldt? En heeft Calvijn over de verkiezing gezwegen in de prediking? 

In zijn boek 'Van Calvijn tot Barth' komt prof. dr. C. Graafland in feite tot een bevestigend antwoord op deze vragen.
Prof. Kamphuis toont in dit cahier aan dat het 'nee' moet zijn. De tegenstelling tussen beide hoogleraren lijkt slechts een theologische discussie, maar, zo schrijft prof. Kamphuis: 'We zijn hier in het hart van het evangelie en in dat wat onopgeefbaar is: ook het geloof, dat door de Heilige Geest wordt gewerkt en dat God tegelijk van ons vraagt, is verworven door Christus en is zelf ook gave van het verbond en inhoud van de belofte.'
Dit cahier vraagt van de lezer wel enige inspanning, maar het onderwerp is van zeer groot belang voor het dagelijks leven vanuit de belofte.

J. Kamphuis (1921) is emeritus-hoogleraar van de Theologische Universiteit te Kampen. Na tien jaar als dienaar de Woords de kerken van Ferwerd-Hallum, Bunschoten-Spakenburg en Rotterdam-Delfshaven te hebben gediend, werd hij in 1959 hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht. In 1979 werd de katheder van deze vakken verwisseld door die van dogmatiek en symboliek.
Prof. Kamphuis publiceerde veel in zijn leven. Een volledige opsomming zou enkele bladzijden vergen. Een tot april 1983 bijgewerkte lijst is te vinden in de bundel "BEZIELD VERBAND" (uitg. v.d. Berg, Kampen 1984), die hem werd aangeboden bij zijn 25-jarig ambtsjubileum.
Enkele publicaties vermelden we hier:

  • TOLKEN VAN HUN TIJD (de Vuurbaak, 1978), essays over Achterberg, Marsman, Vestdijk en Leopold.
  • EEN EEUWIG VERBOND (Vijlbrief, 1984), uit zijn "dogmatiekperiode".
  • NIETZSCHE IN NEDERLAND (Woord en Wereld, 1987) over de invloed van de 'prins van het nihilisme' op o.a. Maarten 't Hart.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff