Cahiers

Met Calvijn in de impasse?

Cahier 10

Auteur: J. Kamphuis
Jaar: 1989
Aantal blz.: 64
ISBN nr: 9050460119

* UITVERKOCHT *

 

MET CALVIJN IN DE IMPASSE?

Denkt Calvijn dat de belofte van het evangelie eigenlijk alleen de uitverkorenen geldt? En heeft Calvijn over de verkiezing gezwegen in de prediking? 

In zijn boek 'Van Calvijn tot Barth' komt prof. dr. C. Graafland in feite tot een bevestigend antwoord op deze vragen.
Prof. Kamphuis toont in dit cahier aan dat het 'nee' moet zijn. De tegenstelling tussen beide hoogleraren lijkt slechts een theologische discussie, maar, zo schrijft prof. Kamphuis: 'We zijn hier in het hart van het evangelie en in dat wat onopgeefbaar is: ook het geloof, dat door de Heilige Geest wordt gewerkt en dat God tegelijk van ons vraagt, is verworven door Christus en is zelf ook gave van het verbond en inhoud van de belofte.'
Dit cahier vraagt van de lezer wel enige inspanning, maar het onderwerp is van zeer groot belang voor het dagelijks leven vanuit de belofte.

J. Kamphuis (1921) is emeritus-hoogleraar van de Theologische Universiteit te Kampen. Na tien jaar als dienaar de Woords de kerken van Ferwerd-Hallum, Bunschoten-Spakenburg en Rotterdam-Delfshaven te hebben gediend, werd hij in 1959 hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht. In 1979 werd de katheder van deze vakken verwisseld door die van dogmatiek en symboliek.
Prof. Kamphuis publiceerde veel in zijn leven. Een volledige opsomming zou enkele bladzijden vergen. Een tot april 1983 bijgewerkte lijst is te vinden in de bundel "BEZIELD VERBAND" (uitg. v.d. Berg, Kampen 1984), die hem werd aangeboden bij zijn 25-jarig ambtsjubileum.
Enkele publicaties vermelden we hier:

  • TOLKEN VAN HUN TIJD (de Vuurbaak, 1978), essays over Achterberg, Marsman, Vestdijk en Leopold.
  • EEN EEUWIG VERBOND (Vijlbrief, 1984), uit zijn "dogmatiekperiode".
  • NIETZSCHE IN NEDERLAND (Woord en Wereld, 1987) over de invloed van de 'prins van het nihilisme' op o.a. Maarten 't Hart.

Zoeken

Cahier 114

Verschenen:
Cahier nr. 114,
Trouwe liefde. Over seksualiteit en relaties
Ds. Jan Blok.


 

Cahier 113

Verschenen:
Cahier nr. 113,
Op reis met Dietrich Bonhoeffer
Martin H. de Boer V.D.M.


 

Cahier 112

Verschenen:
Cahier nr. 112,
Wees nog wijzer
Drs. Hans de Wolf


 

Cahier 111

Verschenen:
cahier 111 Wie is God
ds. Henk van den Berg en Wilma van der Jagt


 

De Bijbel of een biertje

Verschenen:
De Bijbel of een biertje. Verzamelde columns uit Nader Bekeken van Gijs Zomer en Rufus Pos. Met tekeningen van Bert Gort.
Nieuwe abonnees krijgen dit boekje cadeau! Voor belangstellenden te bestellen à € 7,50, Klik HIER