Cahiers

De kerk, pijler of puinhoop

Cahier 9

Auteur: W.G. de Vries
Jaar: 1989
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460100

* UITVERKOCHT *

 

De kerk, pijler of puinhoop?

Over het grote aantal kerkgenootschappen in Nederland is menige zucht geslaakt. Deze 'ruime keus' lijkt ertoe te leiden, dat het doen van een keuze bij velen van weinig belang wordt geacht. 

Dr. De Vries behandelt in dit cahier in kort bestek enkele aspecten van het 'kerkelijk vraagstuk'. Hij laat daarbij zien, dat er een schriftuurlijke actualiteit is in het spreken van Calvijn over met name de kenmerken van de kerk.
De auteur gaat in op enkele publicaties, bespreekt de 'evangelische beweging' en waarschuwt tegen kerkelijk relativisme en radicalisme. Hij signaleert het verval, dat in de Nederlandse Hervormde en de (syn.) Gereformeerde kerken de laatste tientallen jaren fors om zich heengrijpt.
De veelheid kerkgenootschappen brengt ook meer vraag naar kerkelijke eenheid met zich mee. Dr. De Vries stelt dat daarvoor perspectief bestaat en waarin dit te vinden is.

W.G. de Vries (1926) is predikant van de Gereformeerde Kerk te Zwolle. Zijn middelbare schoolopleiding volgde hij aan het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen.
In 1951 werd hij predikant te Winschoten, na zijn studie aan de Theologische Hogeschool te Kampen. In latere jaren werkte hij als dienaar des Woords in Leiden, Helpman (Gr.), Haren en Zwolle.
In 1974 promoveerde hij tot doctor in de theologie op het proefschrift "Calvinisten op de tweesprong" (uitg. De Vuurbaak).
Bijna twintig jaar was hij voorzitter van de Bond van Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag.
Nu is hij eindredacteur van De Reformatie, Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven. Sinds 1980 redigeert hij het Kerkelijk Handboek. Naast artikelen in allerlei bladen verschenen van zijn hand bij Uitgeverij De Vuurbaak (Groningen-Barneveld):

  • Het huwelijk in ere (1976), dat in 1980 ook in het Engels verscheen
  • Het eeuwig evangelie en de vierde mens (1970)
  • K. Schilder als gevangene en onderduiker (1977)

Bij uitgeverij Oosterbaan en Le Cointre (Goes) verscheen van hem:

  • De Gereformeerde levenswandel (1976)
  • Het ene Woord en de vele sekten (1984)

In de reeks 'Woord en Wereld' publiceerde hij

  • Kerkelijk verdeeld en christelijk samen? (1987)

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff