Cahiers

Kerk en confessie

Cahier 29

Auteur: Dr. W.G. de Vries
Jaar: 1995
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460267

* UITVERKOCHT *

 

Nog steeds blijft de kerkelijke verdeeldheid ons bezig houden. Met name is dit aan de orde bij hen die tot de 'gereformeerde gezindte' behoren. Dat zijn allen die de gereformeerde belijdenis willen aanvaarden. Ze zijn over meer dan één kerk verspreid.

Er zijn onder hen, die moeite hebben met de officiële koers van hun kerk. Maar tegelijk zijn ze van mening dat ze in hun kerk dienen te blijven. Kunnen we dit typeren als een vorm van solidariteit, die samenhangt met afkomst en milieu? En mogen buitenstaanders zich daarmee wel bemoeiten? Is het niet beter op confessionele basis samen te werken, ook al gaat men kerkelijk uiteen?
Over deze vragen is de laatste jaren binnen de Gereformeerde Kerken, die zich in 1944 en later hebben vrijgemaakt, de discussie weer opgelaaid. De positiekeuze van bekende voorgangers wordt onder de loep genomen. Vertonen zij niet een radicalisme en zelfs doperse trekken, die de huidige generatie niet meer kan aanvaarden? Over deze zaken handelt dit cahier. Daarbij wordt ook ingegaan op de brochure van het GSEV Toekomst voor gereformeerde organisaties uit 1994.
We kunnen niet volstaan met antwoorden uit het verleden. Ze dienen in het heden getoetst te worden aan Gods Woord, waaraan de gereformeerde confessie zich wil onderwerpen. Of daarmee de positiekeuze in het verleden onjuist is geweest of herziening behoeft is de centrale vraag, die hier aan de orde komt. Daarom wordt breed ingegaan op de huidige situatie, die volgens velen 'eigentijdse antwoorden' vraagt. De schrijver van dit cahier heeft zich meer dan eens met deze vragen bezig gehouden. Onder meer in de cahiers Kerkelijk verdeeld en christelijk samen (1987) en De kerk, pijler of puinhoop? (1989).
Omdat het gesprek hierover niet mag verzanden, wordt op de huidige probleemstelling nader ingegaan.

Dr. W.G. de Vries, geboren 1926 te Groningen, is emeritus-predikant van de Gereformeerde Kerk van Zwolle-Centrum.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff