Cahiers

Tempeldienst

Cahier 18

Auteur: P. Niemeijer
Jaar: 1992
Aantal blz.: 102
ISBN nr: 9060479696

* UITVERKOCHT *

 

Over sexualiteit en verkering

De titel van dit nieuwe cahier herinnert aan wat Paulus in l Ko-rinte 6 schrijft over het lichaam van de christenen.
Dat lichaam is van de Here. En daarom voor de Here. Het is 'een tempel van de Heilige Geest'. Je kunt er niet mee doen wat je maar wilt. 'Verheerlijkt dan God met uw lichaam'. 

TEMPELDIENST gaat over sexualiteit en verkering.
Aan de orde komen onderwerpen als: sexuele opvoeding, homofilie, zelfbevrediging, gemengde verkering en lichamelijke omgang in verkering en verloving.
De moderne mens wil geen bindingen meer, geen vaste normen. Hij wil vrij zijn om zich uit te leven.
Ds. Niemeijer biedt in kort bestek veel om ons te helpen in de strijd tegen het uit zijn voegen rukken van de sexualiteit. Hij betrekt ons bij de bijbelse normen in het geloof, dat de sexualiteit een gave van God is en de door Hem gestelde normen heilzaam zijn.
Een boekje voor jong en oud. Neem en lees!

P. Niemeijer, in 1955 te Leeuwarden geboren, is predikant van de Gereformeerde Kerk te Dordrecht. Een haast onvermijdelijke standplaats, gezien de namen van de instellingen van onderwijs waar hij zijn opleiding volgde: de Johannes Bogermanschool te Leeuwarden en het Gomaruscollege (toen nog 'Gereformeerd Lyceum') te Groningen. Na die opleiding studeerde hij theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen.
Hij diende de gemeente te Zuidwolde (Gr.) en sinds 1985 die te Dordrecht.
Ds. Niemeijer is redacteur van het Gereformeerde Kerkblad voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
In de serie Woord en Wereld publiceerde hij VOLWASSENHEID IN LEER EN LEVEN (over de christelijke mondigheid) en DIE TWEE...ÉÉN VLEES (over het christelijk huwelijk).

Zoeken

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff


 

Cahier 114

Verschenen:
Cahier nr. 114,
Trouwe liefde. Over seksualiteit en relaties
Ds. Jan Blok.


 

Cahier 113

Verschenen:
Cahier nr. 113,
Op reis met Dietrich Bonhoeffer
Martin H. de Boer V.D.M.

 

De Bijbel of een biertje

De Bijbel of een biertje. Verzamelde columns uit Nader Bekeken van Gijs Zomer en Rufus Pos. Met tekeningen van Bert Gort.
Nieuwe abonnees krijgen dit boekje cadeau! Voor belangstellenden te bestellen à € 7,50, Klik HIER