Cahiers

K. Schilder - Christus en cultuur

Cahier 15

Auteur: P. van Gurp
Jaar: 1991
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9060479505

* UITVERKOCHT *

 

K. Schilder - Christus en cultuur

Het boek van K. Schilder Christus en Cultuur is maar klein van omvang - toch is het één van Schilders belangrijkste werken geworden. In dit boek stoot men door tot in het hart van de theologie van Schilder, hier wordt zichtbaar wat hij met zijn theologie op het oog had.
Wie naar de weg vraagt in het leven van vandaag, kan aan dit boek niet voorbij gaan. 

Waarin ligt dan dat bijzondere van dit boek? We vinden er de grote thema's van Schilders theologie in terug. Zo lezen wij uitvoerig over zijn afwijzing van het barthianisme, van de leer van de gemene gratie, van exemplarisch Schriftgebruik en over zijn beschouwing van het beeld van God.
Hoe belangrijk deze uiteenzettingen ook zijn, toch maken zij nog niet het bijzondere van dit boek uit.
Wat ons zo boeit en ons zoveel meegeeft onderweg, is Schilders uiteenzetting van de antithese, die er is in de wereld met betrekking tot de cultuurarbeid. Hij was van oordeel, dat men niet als uitgangspunt de gemene gratie moet nemen, maar de ambtsgedachte.
Hij zag als een van de gevolgtrekkingen uit deze gedachte, dat gezonde cultuur alleen mogelijk is binnen de gemeenschap der heiligen. Voor zijn opvattingen heeft hij zich grondig en uitvoerig beroepen op Gods Woord, ook op wat de Here vóór de zondeval in het paradijs aan de mens opgedragen heeft.
Het boek is door Dr. van Gurp herschreven in de taal van de jonge mensen van onze tijd, en daardoor nu toegankelijk voor een breed publiek.

P. van Gurp (geb. te 's-Gravenhage in 1921) is emeritus-predikant van de Gereformeerde Kerk te Emmen.
Na zijn middelbare-schoolopleiding te 's-Gravenhage volgde de studie aan de Theologische Hogeschool te Kampen, waar hij in 1947 het candidaats-examen aflegde. In 1947 werd hij predikant te Musselkanaal-Tweede Exloërmond, in 1951 te Mep-pel, in 1955 van de Free Reformed Church te Albany, West Australië. In 1964 te Oldehove, in 1968 te Bunschoten-Spakenburg, in 1975 te Emmen, waar hij in 1986 met emeritaat ging.
In 1979 legde hij aan de Theologische Hogeschool te Kampen het doctoraal examen af, en promoveerde in 1989 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht tot doctor in de theologie op het proefschrift Kerk en Zending in de theologie van Johannes Chris-tiaan Hoekendijk (1912-1975) - Een plaatsbepaling.
Van 1967 tot 1981 was hij secretaris van het deputaatschap voor de betrekkingen met buitenlandse kerken; van 1981 tot 1986 redacteur Kerkelijk Leven van de Gereformeerde Kerkbode voor Groningen, Friesland en Drenthe. Momenteel is hij eindredacteur van REFORMANDA.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff