Cahiers

K. Schilder - een gereformeerd anti-fascist

Cahier 13

Auteur: J. Kamphuis
Jaar: 1990
Aantal blz.: 88
ISBN nr: 9050460143

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF

 

De strijd van prof. K. Scilder (1890-1952) tegen het nationaal-socialisme (fascisme) en de Nationaal Socialistische Beweging (NSB)

K. Schilder - een gereformeerd anti-fascist

Prof. dr. K. Schilder, hoogleraar aan de Theol. Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland (1934-1952) is bekend om zijn strijd tegen het nationaal-socialisme en de NSB.
Deze strijd kostte hem onder de Duitse bezetting maandenlange gevangenisstraf, terwijl hij van 1942 tot 1944 als onderduiker moest leven. Prof. Kamphuis schetst de gang van deze strijd. Hij schenkt vooral aandacht aan Schilders invloed op de besluiten van de synode van Amsterdam 1936 en aan Schilders verzetsartikelen in de zomer van 1940. 

De achtergrond van deze strijd, de gereformeerde belijdenis, vraagt vooral de aandacht. Daarom vermeldt de titel: een gereformeerd anti-fascist.

J.Kamphuis (1921) is emeritus-hoogleraar van de Theologische Universiteit te Kampen. Na tien jaar als dienaar de Woords de kerken van Ferwerd-Hallum, Bunschoten-Spakenburg en Rotterdam-Delfshaven te hebben gediend, werd hij in 1959 hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht. In 1979 werd de katheder van deze vakken verwisseld voor die van dogmatiek en symboliek. Prof. Kamphuis publiceerde veel in zijn leven. Een volledige opsomming zou enkele bladzijden vergen. Een tot april 1983 bijgewerkte lijst is te vinden in de bundel "BEZIELD VERBAND" (uitg. v.d. Berg, Kampen 1984), die hem werd aangeboden bij zijn 25-jarig ambtsjubileum. Enkele publikaties vermelden we hier:

  • TOLKEN VAN HUN TIJD (de Vuurbaak, 1978), essays over Achterberg, Marsman, Vestdijk en Leopold.
  • EEN EEUWIG VERBOND (Vijlbrief, 1984), uit zijn "dogmatiekperiode".
  • NIETZSCHE IN NEDERLAND (Woord en Wereld, 1987) over de invloed van de 'prins van het nihilisme' op o.a. Maarten 't Hart.
  • MET CALVIJN IN IMPASSE? (Woord en Wereld 1989) waarin de auteur aantoont dat Calvijn in zijn prediking nadrukkelijk aandacht gaf aan de verkiezing.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff