Cahiers

De vrijmaking in het vuur

Cahier 12

Auteur: W.G. de Vries
Jaar: 1990
Aantal blz.: 124
ISBN nr: 9050460127

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF

 

Het ontstaan van de Nederlands Gereformeerde Kerken in de jaren zestig

De Vrijmaking in het vuur

De jaren zestig waren voor de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) zeer bewogen jaren vanwege de kerkstrijd die voorafging aan het ontstaan van de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Het uiteengaan van broeders en zusters, die zich na de vrijmaking van 1944 als het ware 'verenigen' mochten, bracht veel verdriet en strijd met zich mee in kerkelijk en persoonlijk opzicht. 

Deze trieste episode uit de recente kerkgeschiedenis beschrijft dr. De Vries in dit cahier in het kort.
Hij maakt, voor zover mogelijk, de balans op en formuleert tenslotte, naar aanleiding van concrete samensprekingen, een mogelijke basis om verder met elkaar te spreken.

W.G. de Vries (1926) is predikant van de Gereformeerde Kerk te Zwolle-Centrum. Zijn middelbare schoolopleiding volgde hij aan het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen. In 1951 werd hij predikant te Winschoten, na zijn studie aan de Theologische Hogeschool te Kampen. In latere jaren werkte hij als dienaar des Woords in Leiden, Helpman (Gr.), Haren en Zwolle.
In 1974 promoveerde hij tot doctor in de theologie op het proefschrift "Calvinisten op de tweesprong" (uitg. De Vuurbaak).
Bijna twintig jaar was hij voorzitter van de Bond van Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag.

Nu is hij eindredacteur van De Reformatie, Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven. Sinds 1980 redigeert hij het Kerkelijk Handboek. Naast artikelen in allerlei bladen verschenen van zijn hand bij Uitgeverij De Vuurbaak (Groningen-Barneveld):

  • Het huwelijk in ere (1976), dat in 1980 ook in het Engels verscheen
  • Het eeuwig evangelie en de vierde mens (1970)
  • K. Schilder als gevangene en onderduiker (1977)

Bij uitgeverij Oosterbaan en Le Cointre (Goes) verscheen van hem:

  • De Gereformeerde levenswandel (1976)
  • Het ene Woord en de vele sekten (1984)

In de reeks 'Woord en Wereld' publiceerde hij:

  • Kerkelijk verdeeld en christelijk samen? (1987)
  • De kerk, pijler of puinhoop? (1989)

Zoeken

Cahier 114

Verschenen:
Cahier nr. 114,
Trouwe liefde. Over seksualiteit en relaties
Ds. Jan Blok.


 

Cahier 113

Verschenen:
Cahier nr. 113,
Op reis met Dietrich Bonhoeffer
Martin H. de Boer V.D.M.


 

Cahier 112

Verschenen:
Cahier nr. 112,
Wees nog wijzer
Drs. Hans de Wolf


 

Cahier 111

Verschenen:
cahier 111 Wie is God
ds. Henk van den Berg en Wilma van der Jagt


 

De Bijbel of een biertje

Verschenen:
De Bijbel of een biertje. Verzamelde columns uit Nader Bekeken van Gijs Zomer en Rufus Pos. Met tekeningen van Bert Gort.
Nieuwe abonnees krijgen dit boekje cadeau! Voor belangstellenden te bestellen à € 7,50, Klik HIER