Cahiers

Fijn, naar de kerk!

Cahier 28

Auteur: J.R. Visser
Jaar: 1995
Aantal blz.: 68
ISBN nr: 9050460259

* UITVERKOCHT *

 

Als schrijver van dit cahier maakte hij het zich niet gemakkelijk toen hij hieraan de titel gaf: TIJN, NAAR DE KERK!' Want dan daag je jezelf uit om waar te maken dat de kerkgang een feestgang is. En dan niet alleen een feestgang alleen voor een bepaalde categorie, bijvoorbeeld de ouderen onder ons. Nee, zegt ds. Visser, iedereen die naar de kerk gaat moet dat beamen: Fijn, naar de kerk!

 We laten de schrijver zelf aan het woord:

God houdt van ons! De HERE geeft de mens vanaf het begin zijn liefde. - Hij belooft ook die liefde te blijven geven. Een liefde die inhoudt een goed leven met de HERE. Een goed leven met de HERE zonder einde. Dat is zijn belofte.
Het gaan naar de kerk vraagt om aandacht. Om er echt bij te zijn. Want de HERE komt naar je toe. Hij komt naar zijn volk toe. Die ontmoeting vraagt om een actief vervolg. Om bezig te zijn met wat Hij gezegd heeft.
Wat is het mooi om zo bezig te mogen zijn. Dat je de HERE mag kennen. Hem mag liefhebben. Dan brengt het eren van Hem in de kerkdienst je steeds weer tot het zingen van zijn lof. De lof die je hier op aarde mag zingen.
Het volk van God in de hemel en op de aarde is verenigd in de eredienst aan de drieënige God. Hem zij de glorie in hemel en op aarde!

Tot zover een enkel citaat uit dit boekje, dat in alle eenvoud de rijkdom van Gods volk uitstalt en dat doet op een wijze die kinderlijk blij maakt. Zo wordt de titel méér dan een blijmoedige uitroep. Zo wordt de titel een getuigenis.

Ds. J.R. Visser werd op l april 1957 geboren te Den Helder. Hij bezocht in zijn woonplaats Oosterend op Texel de School met de Bijbel. Daarna ging hij naar de mavo, havo en het gymnasium te Amersfoort. Zijn theologische studie volgde hij aan de Theologische Universiteit te Kampen. Zijn ambtelijke dienst begon op 14 juni '87 te Urk. Daarna diende hij vanaf 25 mei "91 de kerk te Heemse en vanaf 11 januari '95 is hij predikant te Pretoria, Zuid-Afrika.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff