Cahiers

Schriftonderzoek en levenstaak

Cahier 26

Auteur: P. Niemeijer
Jaar: 1994
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460232

* UITVERKOCHT *

 

Het werk van de jeugdbonden in de Gereformeerde Kerken vanaf de Vrijmaking

Het belang van bijbelstudie is onder christenen onomstreden. Dit cahier informeert de geïnteresseerde lezer over het fenomeen van de gereformeerde jeugdvereniging.
Dankbaarheid sluit voortgaande bezinning op vorm en opzet niet uit. De laatste jaren vindt die bezinning in toenemende mate plaats binnen het gereformeerde jeugdwerk. Dit cahier levert een bijdrage vanuit een historische invalshoek.

 Ds. Niemeijer beschrijft in het eerste deel de geschiedenis van de landelijke bonden voor jongens- en meisjesverenigingen met twee brandpunten: de Vrijmaking en de verhouding tussen de jongens- en meisjesbond.  Daarbij schetst hij de veelvuldige spanningen tussen beide bonden en komt hij tot een evenwichtige taxatie.
In het tweede deel van het cahier geeft hij aandacht aan uitgangspunten en doelstelling van het jeugdwerk. Hij laat zien welke inhoudelijke impulsen het jeugdwerk in de jaren na de Vrijmaking heeft gekregen. Dit deel van het cahier levert belangrijke bouwstenen voor de huidige bezinning op de bijbelstudie, en biedt ook een blik in de spiritualiteit die ten grondslag lag aan de opbouw van het gereformeerde jeugdwerk meteen na de Vrijmaking.

P. Niemeijer, in 1955 te Leeuwarden geboren, is gereformeerd predikant. Hij studeerde theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen.
Hij diende de gemeente te Zuidwolde (gr.) en sinds 1985 de gemeente te Dordrecht. Vanaf 1992 is hij voorzitter van de Bond van Gereformeerde Bijbelstudieverenigingen. Ds. Niemeijer is redacteur van het Gereformeerde Kerkblad voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. In de serie Woord & Wereld publiceerde hij Volwassenheid in leer en leven / 14 (over christelijke mondigheid); Die twee...één vlees / 16  (over het christelijk huwelijk); en Tempeldienst / 18 (over seksualiteit en verkering)
.

 

Zoeken

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff


 

Cahier 114

Verschenen:
Cahier nr. 114,
Trouwe liefde. Over seksualiteit en relaties
Ds. Jan Blok.


 

Cahier 113

Verschenen:
Cahier nr. 113,
Op reis met Dietrich Bonhoeffer
Martin H. de Boer V.D.M.

 

De Bijbel of een biertje

De Bijbel of een biertje. Verzamelde columns uit Nader Bekeken van Gijs Zomer en Rufus Pos. Met tekeningen van Bert Gort.
Nieuwe abonnees krijgen dit boekje cadeau! Voor belangstellenden te bestellen à € 7,50, Klik HIER