Cahiers

Schriftonderzoek en levenstaak

Cahier 26

Auteur: P. Niemeijer
Jaar: 1994
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460232

* UITVERKOCHT *

 

Het werk van de jeugdbonden in de Gereformeerde Kerken vanaf de Vrijmaking

Het belang van bijbelstudie is onder christenen onomstreden. Dit cahier informeert de geïnteresseerde lezer over het fenomeen van de gereformeerde jeugdvereniging.
Dankbaarheid sluit voortgaande bezinning op vorm en opzet niet uit. De laatste jaren vindt die bezinning in toenemende mate plaats binnen het gereformeerde jeugdwerk. Dit cahier levert een bijdrage vanuit een historische invalshoek.

 Ds. Niemeijer beschrijft in het eerste deel de geschiedenis van de landelijke bonden voor jongens- en meisjesverenigingen met twee brandpunten: de Vrijmaking en de verhouding tussen de jongens- en meisjesbond.  Daarbij schetst hij de veelvuldige spanningen tussen beide bonden en komt hij tot een evenwichtige taxatie.
In het tweede deel van het cahier geeft hij aandacht aan uitgangspunten en doelstelling van het jeugdwerk. Hij laat zien welke inhoudelijke impulsen het jeugdwerk in de jaren na de Vrijmaking heeft gekregen. Dit deel van het cahier levert belangrijke bouwstenen voor de huidige bezinning op de bijbelstudie, en biedt ook een blik in de spiritualiteit die ten grondslag lag aan de opbouw van het gereformeerde jeugdwerk meteen na de Vrijmaking.

P. Niemeijer, in 1955 te Leeuwarden geboren, is gereformeerd predikant. Hij studeerde theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen.
Hij diende de gemeente te Zuidwolde (gr.) en sinds 1985 de gemeente te Dordrecht. Vanaf 1992 is hij voorzitter van de Bond van Gereformeerde Bijbelstudieverenigingen. Ds. Niemeijer is redacteur van het Gereformeerde Kerkblad voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. In de serie Woord & Wereld publiceerde hij Volwassenheid in leer en leven / 14 (over christelijke mondigheid); Die twee...één vlees / 16  (over het christelijk huwelijk); en Tempeldienst / 18 (over seksualiteit en verkering)
.

 

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff