Cahiers

Lied tegen het licht

Cahier 40

Auteurs: J.P.C. Vreugdenhil en H. Vreugdenhil-Busstra
Jaar: 1998
Aantal blz.: 136
ISBN nr: 9050460372

* UITVERKOCHT *

 

Handreiking bij het toetsen van gezangen

'Het kerklied' is alom flink in beweging. Her en der worden nieuwe bundels samengesteld. In sommige kerken zingt men daaruit, andere kerken doen aan deze vernieuwing niet mee, weer andere blijven bij de oude vertrouwde psalmen. Ook kerkleden reageren heel verschillend: de een juicht de nieuwe liederen toe, de ander is er bezorgd over. 

De directe aanleiding voor deze brochure was de selectie van 255 liederen uit het Liedboek voor de kerken, die door Deputaten Kerkmuziek ter toetsing zijn voorgelegd aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). 'Toetsing' veronderstelt normen - maar aan welke normen moeten we toetsen?

Dit cahier is bedoeld als handreiking bij deze toetsing. Een brede handreiking. Zo wordt besproken wat de plaats van liederen in de liturgie is en hoe er in het verleden over gezangen werd gedacht. Ook poëtische aspecten komen aan de orde. Er is gekeken naar theologische achtergronden van de aangeboden liederen. In een apart hoofdstuk worden allerlei criteria voor een goed kerklied overwogen. Tegen die achtergrond proberen de auteurs ook verder te kijken dan de aangeboden selectie. Gods Woord is een licht op ons pad. De liederen die zijn aangeboden wilden de schrijvers tegen dat licht houden.
Bij wijze van voorbeeld zijn in een bijlage concrete liedbesprekingen toegevoegd.

Drs. J.P.C. Vreugdenhil (1952) is automatiseerder en kerkorganist in Pijnacker. H. Vreugdenhil-Busstra (1949) heeft Nederlands gestudeerd. Zij hebben zes kinderen. Samen houden ze zich al jaren op verschillende manieren met het kerklied bezig. Eerder gebeurde dat onder andere door het organiseren van sing-ins, later ook door achtergronden van liturgie en kerklied te bestuderen.

Zoeken

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff


 

Cahier 114

Verschenen:
Cahier nr. 114,
Trouwe liefde. Over seksualiteit en relaties
Ds. Jan Blok.


 

Cahier 113

Verschenen:
Cahier nr. 113,
Op reis met Dietrich Bonhoeffer
Martin H. de Boer V.D.M.

 

De Bijbel of een biertje

De Bijbel of een biertje. Verzamelde columns uit Nader Bekeken van Gijs Zomer en Rufus Pos. Met tekeningen van Bert Gort.
Nieuwe abonnees krijgen dit boekje cadeau! Voor belangstellenden te bestellen à € 7,50, Klik HIER