Cahiers

Cursus bij kaarslicht 1

Cahier 36

Auteur: Prof. drs. D. Deddens
Jaar: 1997
Aantal blz.: 88
ISBN nr: 905046033x

* UITVERKOCHT *

 

Lezingen van K. Schilder in de laatste oorlogswinter Deel 1

Na de Vrijmakingsvergadering van 11 augustus 1944 werd prof. dr. K. Schilder overladen met verzoeken om te komen spreken. Op weg naar een regionale vergadering op 5 september in Groningen bleef hij steken in Assen en moest in het Noorden blijven. Zeven maanden toerde hij op een damesfiets heel de provincie door en sprak overal waar men hem wilde hebben. 

Na de Vrijmaking in Groningen op 27 september verzocht de kerkeraad van Groningen Schilder een reeks voordrachten te houden over dogmatische vraagstukken. Deze cursus werd gehouden in de grote zaal achter de Noorderkerk, iedere donderdagavond om zes(!) uur.
In die donkere laatste oorlogswinter heeft de cursus een licht gevormd waar met diepe dankbaarheid over gesproken werd. En ook letterlijk, want vaak stond er bij Schilder een grote kaars.
Zo zijn de verslagen ontstaan die, meer dan vijftig jaar later, voor het eerst gepubliceerd worden.
Toen er in de eerste jaren na de oorlog sprake van was de verslagen uit te geven, zei Schilder "Moet maar niet, ik heb me voor die lezingen slecht kunnen voorbereiden...". De auteur maakte zelf aantekeningen en heeft ook gebruik kunnen maken van wat zijn vader noteerde. Destijds heeft ds. P.K. Keizer ze gelezen en met de weergave zijn volledige instemming betuigd.
Deze voordrachten hebben hun historische waarde, maar zijn ook uiterst actueel en kunnen ons stimuleren tot nadere bestudering van de onderwerpen.

Zoeken

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks
 

Cahier 119

Verschenen:
Cahier nr. 119,
Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie
Jaap Burger
 

Cahier 118

Verschenen:
Cahier nr. 118 
De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu
Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt


 

Herdrukken cahiers

Verschenen:

Cahier 79, 5e herziene druk
ds. Gijs Zomer,
Cahier 103, 2e druk
drs. Hans de Wolf
 

 

Cahier 117

Verschenen:
Cahier nr. 117, Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia
Drs. Gerrit Hagens


 

Cahier 115

Verschenen:
Cahier nr. 115, Zijn God en Allah dezelfde?
Drs. Lucius W. de Graaff